หมวดหมู่:

objawy

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงobjawy

  • การออกเสียง : niezauważone niezauważone [pl]
  • การออกเสียง : duszność duszność [pl]
  • การออกเสียง : polekowe polekowe [pl]
  • การออกเสียง : zdiagnozować zdiagnozować [pl]
  • การออกเสียง : duszności duszności [pl]
  • การออกเสียง : alergiczne alergiczne [pl]
  • การออกเสียง : symptomatologia symptomatologia [pl]
  • การออกเสียง : rozpoznane rozpoznane [pl]
  • การออกเสียง : objawy troskliwości objawy troskliwości [pl]