หมวดหมู่:

Numismatik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNumismatik

 • การออกเสียง : sou sou [pt]
 • การออกเสียง : livre livre [fr]
 • การออกเสียง : sovereign sovereign [en]
 • การออกเสียง : laurel laurel [en]
 • การออกเสียง : sous sous [fr]
 • การออกเสียง : denier denier [fr]
 • การออกเสียง : escudo escudo [es]
 • การออกเสียง : berieben berieben [de]
 • การออกเสียง : solidus solidus [la]
 • การออกเสียง : Münzrecht Münzrecht [de]
 • การออกเสียง : Münzfuß Münzfuß [de]
 • การออกเสียง : Vorderseitenstempel Vorderseitenstempel [de]
 • การออกเสียง : Rückseitenstempel Rückseitenstempel [de]
 • การออกเสียง : Goldmark Goldmark [de]
 • การออกเสียง : Münzbarren Münzbarren [de]
 • การออกเสียง : Maria-Theresien-Taler Maria-Theresien-Taler [de]
 • การออกเสียง : dukaten dukaten [nl]
 • การออกเสียง : Feingewicht Feingewicht [de]
 • การออกเสียง : Reichstaler Reichstaler [de]
 • การออกเสียง : Adolphin Adolphin [de]
 • การออกเสียง : Kleinmünzen Kleinmünzen [de]
 • การออกเสียง : Douzain Douzain [de]
 • การออกเสียง : Goldumlaufwährung Goldumlaufwährung [de]
 • การออกเสียง : Konventionstaler Konventionstaler [de]
 • การออกเสียง : Golddevisenstandard Golddevisenstandard [de]
 • การออกเสียง : Exonumia Exonumia [de]
 • การออกเสียง : Münznominal Münznominal [de]
 • การออกเสียง : Turnose Turnose [de]
 • การออกเสียง : Raugewicht Raugewicht [de]
 • การออกเสียง : Goldäquivalent Goldäquivalent [de]
 • การออกเสียง : Golddeckung Golddeckung [de]
 • การออกเสียง : Goldgulden Goldgulden [de]
 • การออกเสียง : Zählmünze Zählmünze [de]
 • การออกเสียง : Wipperzeit Wipperzeit [de]
 • การออกเสียง : Talermünze Talermünze [de]
 • การออกเสียง : Paranumismatik Paranumismatik [de]
 • การออกเสียง : Anlagegold Anlagegold [de]
 • การออกเสียง : Kriegsmünzen Kriegsmünzen [de]
 • การออกเสียง : Klappmützentaler Klappmützentaler [de]
 • การออกเสียง : Kipperzeit Kipperzeit [de]
 • การออกเสียง : Guldengroschen Guldengroschen [de]
 • การออกเสียง : Kurantgeld Kurantgeld [de]
 • การออกเสียง : Annahmezwang Annahmezwang [de]
 • การออกเสียง : Rechnungsmünzen Rechnungsmünzen [de]
 • การออกเสียง : Rechenpfund Rechenpfund [de]
 • การออกเสียง : Rechnungswährung Rechnungswährung [de]
 • การออกเสียง : Prägefehler Prägefehler [de]
 • การออกเสียง : Handelsmünze Handelsmünze [de]
 • การออกเสียง : Scheidemünzen Scheidemünzen [de]
 • การออกเสียง : Goldsolidi Goldsolidi [de]
 • การออกเสียง : Großmünzen Großmünzen [de]
 • การออกเสียง : Billonmünzen Billonmünzen [de]
 • การออกเสียง : Vereinstaler Vereinstaler [de]
 • การออกเสียง : Turnosgroschen Turnosgroschen [de]
 • การออกเสียง : Talerprägung Talerprägung [de]
 • การออกเสียง : Stempelanalyse Stempelanalyse [de]
 • การออกเสียง : Goldschillinge Goldschillinge [de]
 • การออกเสียง : Reichsmünzordnung Reichsmünzordnung [de]
 • การออกเสียง : Guldiner Guldiner [de]
 • การออกเสียง : Münzreform Münzreform [de]
 • การออกเสียง : Bullionmünzen Bullionmünzen [de]
 • การออกเสียง : Goldkernwährung Goldkernwährung [de]
 • การออกเสียง : Fälschungssicherheit Fälschungssicherheit [de]
 • การออกเสียง : Talermünzen Talermünzen [de]
 • การออกเสียง : Metallismus Metallismus [de]
 • การออกเสียง : Bimetallismus Bimetallismus [de]
 • การออกเสียง : Reichsguldiner Reichsguldiner [de]
 • การออกเสียง : Monometallismus Monometallismus [de]