หมวดหมู่:

numismatics

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumismatics

 • การออกเสียง : corona corona [es]
 • การออกเสียง : rant rant [en]
 • การออกเสียง : Nennwert Nennwert [de]
 • การออกเสียง : Prägung Prägung [de]
 • การออกเสียง : Florin Florin [ro]
 • การออกเสียง : coniazione coniazione [it]
 • การออกเสียง : peseta peseta [es]
 • การออกเสียง : dukat dukat [da]
 • การออกเสียง : solido solido [it]
 • การออกเสียง : oricalco oricalco [it]
 • การออกเสียง : incuso incuso [la]
 • การออกเสียง : Batzen Batzen [de]
 • การออกเสียง : Groschen Groschen [de]
 • การออกเสียง : dinaro dinaro [it]
 • การออกเสียง : testone testone [it]
 • การออกเสียง : numismatics numismatics [en]
 • การออกเสียง : orikalkum orikalkum [sv]
 • การออกเสียง : Zecchine Zecchine [de]
 • การออกเสียง : oricalchum oricalchum [nl]
 • การออกเสียง : bezzo bezzo [it]
 • การออกเสียง : tallero tallero [it]
 • การออกเสียง : fiorino fiorino [it]
 • การออกเสียง : coniatura coniatura [it]
 • การออกเสียง : troquelación troquelación [es]
 • การออกเสียง : Kursmünze Kursmünze [de]
 • การออกเสียง : augustale augustale [it]
 • การออกเสียง : encunyació encunyació [ca]
 • การออกเสียง : numismàtica numismàtica [ca]
 • การออกเสียง : baiocco baiocco [it]
 • การออกเสียง : oncia oncia [it]
 • การออกเสียง : szczypczyki szczypczyki [pl]
 • การออกเสียง : Oreichalkos Oreichalkos [de]
 • การออกเสียง : conio conio [it]
 • การออกเสียง : Denar Denar [de]
 • การออกเสียง : troqueladora troqueladora [es]
 • การออกเสียง : doblone doblone [it]
 • การออกเสียง : centenionale centenionale [it]
 • การออกเสียง : Billon Billon [de]
 • การออกเสียง : bajocco bajocco [it]
 • การออกเสียง : rancik rancik [pl]
 • การออกเสียง : dupondio dupondio [it]
 • การออกเสียง : sesterzio sesterzio [it]
 • การออกเสียง : Notmünze Notmünze [de]
 • การออกเสียง : Gedenkmünze Gedenkmünze [de]
 • การออกเสียง : Numismatik Numismatik [de]
 • การออกเสียง : uncirculated uncirculated [en]
 • การออกเสียง : siliqua siliqua [it]
 • การออกเสียง : miliarense miliarense [it]
 • การออกเสียง : antoniniano antoniniano [it]
 • การออกเสียง : орихалк орихалк [ru]
 • การออกเสียง : numizmatyka numizmatyka [pl]
 • การออกเสียง : Dublone Dublone [de]
 • การออกเสียง : Notgeld Notgeld [de]
 • การออกเสียง : Münzzeichen Münzzeichen [de]
 • การออกเสียง : scellino scellino [it]
 • การออกเสียง : gigliato gigliato [it]
 • การออกเสียง : acuñación acuñación [es]
 • การออกเสียง : carlino carlino [it]
 • การออกเสียง : medaglistica medaglistica [it]
 • การออกเสียง : Hustaler Hustaler [de]
 • การออกเสียง : Hußtaler Hußtaler [de]
 • การออกเสียง : Zechine Zechine [de]
 • การออกเสียง : 古泉学 古泉学 [ja]