• การออกเสียงคำว่า 0 - zero 0 - zero [pt]
 • การออกเสียงคำว่า ventitré ventitré [it]
 • การออกเสียงคำว่า trentatré trentatré [it]
 • การออกเสียงคำว่า 19 - diciannove 19 - diciannove [it]
 • การออกเสียงคำว่า diciannove diciannove [it]
 • การออกเสียงคำว่า 900 - novecento 900 - novecento [it]
 • การออกเสียงคำว่า 3.000 - tremila 3.000 - tremila [it]
 • การออกเสียงคำว่า 1.000.000.000 - un miliardo 1.000.000.000 - un miliardo [it]
 • การออกเสียงคำว่า 700 - settecento 700 - settecento [it]
 • การออกเสียงคำว่า 500 - cinquecento 500 - cinquecento [it]
 • การออกเสียงคำว่า 300 - trecento 300 - trecento [it]
 • การออกเสียงคำว่า 10.000 - diecimila 10.000 - diecimila [it]
 • การออกเสียงคำว่า 2.000 - duemila 2.000 - duemila [it]
 • การออกเสียงคำว่า 100.000 - centomila 100.000 - centomila [it]
 • การออกเสียงคำว่า 800 - ottocento 800 - ottocento [it]
 • การออกเสียงคำว่า 200 - duecento 200 - duecento [it]
 • การออกเสียงคำว่า 1.000 - mille 1.000 - mille [it]
 • การออกเสียงคำว่า 600 - seicento 600 - seicento [it]
 • การออกเสียงคำว่า 400 - quattrocento 400 - quattrocento [it]
 • การออกเสียงคำว่า 1.000.000 - un milione 1.000.000 - un milione [it]
 • การออกเสียงคำว่า 18 - diciotto 18 - diciotto [it]
 • การออกเสียงคำว่า 5 - cinque 5 - cinque [it]
 • การออกเสียงคำว่า 12 - dodici 12 - dodici [it]
 • การออกเสียงคำว่า 70 - settanta 70 - settanta [it]
 • การออกเสียงคำว่า 50 - cinquanta 50 - cinquanta [it]
 • การออกเสียงคำว่า 13 - tredici 13 - tredici [it]
 • การออกเสียงคำว่า 30 - trenta 30 - trenta [it]
 • การออกเสียงคำว่า 10 - dieci 10 - dieci [it]
 • การออกเสียงคำว่า 2 - due 2 - due [it]
 • การออกเสียงคำว่า 14 - quattordici 14 - quattordici [it]