หมวดหมู่:

numerals

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumerals

 • การออกเสียง : 'uy' 'uy' [tlh]
 • การออกเสียง : ௲ [ta]
 • การออกเสียง : ० [hi]
 • การออกเสียง : 0 (нуль) 0 (нуль) [uk]
 • การออกเสียง : १ [hi]
 • การออกเสียง : ௧ [ta]
 • การออกเสียง : 1 (один) 1 (один) [ru]
 • การออกเสียง : 1 000 000 (мільйон) 1 000 000 (мільйон) [uk]
 • การออกเสียง : १० १० [hi]
 • การออกเสียง : १०० १०० [hi]
 • การออกเสียง : 100 (сто) 100 (сто) [uk]
 • การออกเสียง : 100 000 (сто тисяч) 100 000 (сто тисяч) [uk]
 • การออกเสียง : १००० १००० [hi]
 • การออกเสียง : 1000 (тисяча) 1000 (тисяча) [uk]
 • การออกเสียง : १००००० १००००० [hi]
 • การออกเสียง : १००००००० १००००००० [hi]
 • การออกเสียง : ११ ११ [hi]
 • การออกเสียง : 11 (одинадцять) 11 (одинадцять) [uk]
 • การออกเสียง : १२ १२ [hi]
 • การออกเสียง : 12 (дванадцять) 12 (дванадцять) [uk]
 • การออกเสียง : १३ १३ [hi]
 • การออกเสียง : 13 (тринадцять) 13 (тринадцять) [uk]
 • การออกเสียง : १४ १४ [hi]
 • การออกเสียง : 14 (чотирнадцять) 14 (чотирнадцять) [uk]
 • การออกเสียง : १५ १५ [hi]
 • การออกเสียง : 15 (п'ятнадцять) 15 (п'ятнадцять) [uk]
 • การออกเสียง : 150,000 150,000 [en]
 • การออกเสียง : १६ १६ [hi]
 • การออกเสียง : 16 (шістнадцять) 16 (шістнадцять) [uk]
 • การออกเสียง : १७ १७ [hi]
 • การออกเสียง : 17 (сімнадцять) 17 (сімнадцять) [uk]
 • การออกเสียง : 171 - cento e setenta e um 171 - cento e setenta e um [pt]
 • การออกเสียง : १८ १८ [hi]
 • การออกเสียง : 18 (вісімнадцять) 18 (вісімнадцять) [uk]
 • การออกเสียง : १९ १९ [hi]
 • การออกเสียง : 19 (дев'ятнадцять) 19 (дев'ятнадцять) [uk]
 • การออกเสียง : २ [hi]
 • การออกเสียง : ௨ [ta]
 • การออกเสียง : 2 (два) 2 (два) [uk]
 • การออกเสียง : २० २० [hi]
 • การออกเสียง : 20 (двадцять) 20 (двадцять) [uk]
 • การออกเสียง : 200 (двісті) 200 (двісті) [uk]
 • การออกเสียง : 21 (двадцять один) 21 (двадцять один) [uk]
 • การออกเสียง : 256 256 [en]
 • การออกเสียง : ३ [hi]
 • บันทึกการออกเสียง : ௩ [ta] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : 3 (три) 3 (три) [uk]
 • การออกเสียง : ३० ३० [hi]
 • การออกเสียง : 30 (тридцять) 30 (тридцять) [uk]
 • การออกเสียง : 300 (триста) 300 (триста) [uk]
 • การออกเสียง : ४ [hi]
 • บันทึกการออกเสียง : ௪ [ta] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : 4 (чотири) 4 (чотири) [uk]
 • การออกเสียง : ४० ४० [hi]
 • การออกเสียง : 40 - quarenta 40 - quarenta [pt]
 • การออกเสียง : 400 (чотириста) 400 (чотириста) [uk]
 • การออกเสียง : ५ [hi]
 • การออกเสียง : ௫ [ta]
 • การออกเสียง : 5 (п'ять) 5 (п'ять) [uk]
 • การออกเสียง : ५० ५० [hi]
 • การออกเสียง : 50 (п'ятдесят) 50 (п'ятдесят) [uk]
 • การออกเสียง : 500 (п'ятсот) 500 (п'ятсот) [uk]
 • การออกเสียง : ६ [hi]
 • บันทึกการออกเสียง : ௬ [ta] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : 6 (шість) 6 (шість) [uk]
 • การออกเสียง : 60 (шістдесят) 60 (шістдесят) [uk]
 • การออกเสียง : 600 (шістсот) 600 (шістсот) [uk]
 • การออกเสียง : ௭ [ta]
 • การออกเสียง : ७ [hi]
 • การออกเสียง : 7 (сім) 7 (сім) [uk]
 • การออกเสียง : ७० ७० [hi]
 • การออกเสียง : 70 (сімдесят) 70 (сімдесят) [uk]
 • การออกเสียง : 700 (сімсот) 700 (сімсот) [uk]
 • การออกเสียง : ८ [hi]
 • การออกเสียง : ௮ [ta]
 • การออกเสียง : 8 (вісім) 8 (вісім) [uk]
 • การออกเสียง : ८० ८० [hi]
 • การออกเสียง : 80 - oitenta 80 - oitenta [pt]
 • การออกเสียง : 80 (вісімдесят) 80 (вісімдесят) [uk]
 • การออกเสียง : 800 (вісімсот) 800 (вісімсот) [uk]
 • การออกเสียง : ९ [hi]
 • บันทึกการออกเสียง : ௯ [ta] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : 9 (дев'ять) 9 (дев'ять) [uk]
 • การออกเสียง : ९० ९० [hi]
 • การออกเสียง : 90 - noventa 90 - noventa [pt]
 • การออกเสียง : 90 (дев'яносто) 90 (дев'яносто) [uk]
 • การออกเสียง : 90 (дев'ятдесят) 90 (дев'ятдесят) [uk]
 • การออกเสียง : 900 (дев'ятсот) 900 (дев'ятсот) [uk]
 • การออกเสียง : acht acht [de]
 • การออกเสียง : achtieën achtieën [li]
 • การออกเสียง : aduanan nson aduanan nson [tw]
 • การออกเสียง : amashumi amane anesixhenxe amashumi amane anesixhenxe [xh]
 • การออกเสียง : amashumi amane nesikhombisa amashumi amane nesikhombisa [zu]
 • การออกเสียง : apatnapu't pito apatnapu't pito [tl]
 • การออกเสียง : ar̃ba'in da bakwai ar̃ba'in da bakwai [ha]
 • การออกเสียง : arobaini na saba arobaini na saba [sw]
 • การออกเสียง : ayênânêwosâp ayênânêwosâp [cr]
 • การออกเสียง : berrogeita zazpi berrogeita zazpi [eu]
 • การออกเสียง : bốn mươi bảy bốn mươi bảy [vi]
 • บันทึกการออกเสียง : c'hwec'h kant c'hwec'h kant [br] รอการออกเสียง