หมวดหมู่:

numeral

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumeral

 • การออกเสียง : 11 11 [en]
 • การออกเสียง : un un [fr]
 • การออกเสียง : non non [fr]
 • การออกเสียง : 一 [yue]
 • การออกเสียง : sex sex [en]
 • การออกเสียง : 六 [zh]
 • การออกเสียง : 三 [zh]
 • การออกเสียง : 四 [zh]
 • การออกเสียง : 五 [wuu]
 • การออกเสียง : 七 [ja]
 • การออกเสียง : ein ein [de]
 • การออกเสียง : 88 88 [en]
 • การออกเสียง : vijftig vijftig [nl]
 • การออกเสียง : sjö sjö [sv]
 • การออกเสียง : 五十 五十 [zh]
 • การออกเสียง : šest šest [cs]
 • การออกเสียง : ichi (一) ichi (一) [ja]
 • การออกเสียง : nana (七) nana (七) [ja]
 • การออกเสียง : siedemset siedemset [pl]
 • การออกเสียง : trzydzieści trzydzieści [pl]
 • การออกเสียง : duin duin [nl]
 • การออกเสียง : 98 98 [uz]
 • การออกเสียง : hachi (八) hachi (八) [ja]
 • การออกเสียง : shichi (七) shichi (七) [ja]
 • การออกเสียง : ku (九) ku (九) [ja]
 • การออกเสียง : shi (四) shi (四) [ja]
 • การออกเสียง : dau dau [pt]
 • การออกเสียง : kyū (九) kyū (九) [ja]
 • การออกเสียง : roku (六) roku (六) [ja]
 • การออกเสียง : dezenove dezenove [pt]
 • การออกเสียง : ezer ezer [hu]
 • การออกเสียง : ni (二) ni (二) [ja]
 • การออกเสียง : san (三) san (三) [ja]
 • การออกเสียง : einn einn [is]
 • การออกเสียง : Ilan Ilan [nl]
 • การออกเสียง : tveir tveir [fo]
 • การออกเสียง : zig zig [de]
 • การออกเสียง : zeru zeru [eu]
 • การออกเสียง : XIX XIX [pl]
 • การออกเสียง : eitt eitt [fo]
 • การออกเสียง : miljard miljard [nl]
 • การออกเสียง : fimm fimm [fo]
 • การออกเสียง : எண் எண் [ta]
 • การออกเสียง : jū (十) jū (十) [ja]
 • การออกเสียง : vist vist [da]
 • การออกเสียง : yon (四) yon (四) [ja]
 • การออกเสียง : go (五) go (五) [ja]
 • การออกเสียง : chwech chwech [cy]
 • การออกเสียง : átta átta [fo]
 • การออกเสียง : fjögur fjögur [is]
 • การออกเสียง : hundrað hundrað [fo]
 • การออกเสียง : dziewięćset dziewięćset [pl]
 • การออกเสียง : dwy dwy [cy]
 • การออกเสียง : ugain ugain [cy]
 • การออกเสียง : 14 (дийтта) 14 (дийтта) [inh]
 • การออกเสียง : þrjú þrjú [is]
 • การออกเสียง : þrjár þrjár [is]
 • การออกเสียง : はたち はたち [ja]
 • การออกเสียง : czterysta czterysta [pl]
 • การออกเสียง : 100 (бӀаь) 100 (бӀаь) [inh]
 • การออกเสียง : eizh eizh [br]
 • การออกเสียง : 23 (ткъаь кхоъ) 23 (ткъаь кхоъ) [inh]
 • การออกเสียง : fjórir fjórir [is]
 • การออกเสียง : 16 (ялхайтта) 16 (ялхайтта) [inh]
 • การออกเสียง : sextán sextán [is]
 • การออกเสียง : pedair pedair [cy]
 • การออกเสียง : Hunderte Hunderte [de]
 • การออกเสียง : obu obu [pl]
 • การออกเสียง : tuttuguogtvær tuttuguogtvær [is]
 • การออกเสียง : tuttuguogþrír tuttuguogþrír [is]
 • การออกเสียง : tuttuguogþrjú tuttuguogþrjú [is]
 • การออกเสียง : pymtheg pymtheg [cy]
 • การออกเสียง : sisena sisena [ca]
 • การออกเสียง : Abertausende Abertausende [de]
 • การออกเสียง : 10 (итт) 10 (итт) [inh]
 • การออกเสียง : tair tair [cy]
 • การออกเสียง : Sunja Sunja [hr]
 • การออกเสียง : 9 (ийс) 9 (ийс) [inh]
 • การออกเสียง : Zehntausende Zehntausende [de]
 • การออกเสียง : tuttuguogþrjár tuttuguogþrjár [is]
 • การออกเสียง : osiemset osiemset [pl]
 • การออกเสียง : zigtausende zigtausende [de]
 • การออกเสียง : fimmtíu fimmtíu [is]
 • การออกเสียง : pedwar pedwar [cy]
 • การออกเสียง : allă allă [cv]
 • การออกเสียง : trzysta trzysta [pl]
 • การออกเสียง : níu níu [is]
 • การออกเสียง : þrjátíu þrjátíu [is]
 • การออกเสียง : tuttuguogsjö tuttuguogsjö [is]
 • การออกเสียง : 40 (шовзткъа) 40 (шовзткъа) [inh]
 • การออกเสียง : 20 (ткъо) 20 (ткъо) [inh]
 • การออกเสียง : 3 (кхоъ) 3 (кхоъ) [inh]
 • การออกเสียง : tuttugu tuttugu [is]
 • การออกเสียง : deuddeg deuddeg [cy]
 • การออกเสียง : 1 (цаӀ) 1 (цаӀ) [inh]
 • การออกเสียง : tuttuguogfjórar tuttuguogfjórar [is]
 • การออกเสียง : sjötíu sjötíu [is]
 • การออกเสียง : Ellefu Ellefu [is]
 • การออกเสียง : 25 (ткъаь пхиъ) 25 (ткъаь пхиъ) [inh]
 • การออกเสียง : 30 (ткъаь итт) 30 (ткъаь итт) [inh]