• การออกเสียงคำว่า sesenta sesenta [es]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ដប់ប្រាំ ដប់ប្រាំ [km] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า cincuenta cincuenta [es]
 • การออกเสียงคำว่า tripla tripla [it]
 • การออกเสียงคำว่า treze treze [pt]
 • การออกเสียงคำว่า décima décima [es]
 • การออกเสียงคำว่า centésima centésima [pt]
 • การออกเสียงคำว่า 1º primeiro 1º primeiro [pt]
 • การออกเสียงคำว่า 5 - cinco 5 - cinco [pt]
 • การออกเสียงคำว่า quince quince [es]
 • การออกเสียงคำว่า doceavo doceavo [gl]
 • การออกเสียงคำว่า onceava onceava [gl]
 • การออกเสียงคำว่า treceavo treceavo [es]
 • การออกเสียงคำว่า milésima milésima [es]
 • การออกเสียงคำว่า vinteavo vinteavo [gl]
 • การออกเสียงคำว่า catorceavo catorceavo [es]
 • การออกเสียงคำว่า dezaseteava dezaseteava [gl]
 • การออกเสียงคำว่า onceavo onceavo [gl]
 • การออกเสียงคำว่า dezaoitoava dezaoitoava [gl]
 • การออกเสียงคำว่า dezaseteavo dezaseteavo [gl]
 • การออกเสียงคำว่า millonésima millonésima [es]
 • การออกเสียงคำว่า dezaoitoavo dezaoitoavo [gl]
 • การออกเสียงคำว่า quinceava quinceava [gl]
 • การออกเสียงคำว่า quinceavo quinceavo [es]
 • การออกเสียงคำว่า dezaseisava dezaseisava [gl]
 • การออกเสียงคำว่า dezanoveava dezanoveava [gl]
 • การออกเสียงคำว่า doceava doceava [gl]
 • การออกเสียงคำว่า dezaseisavo dezaseisavo [gl]
 • การออกเสียงคำว่า treceava treceava [gl]
 • การออกเสียงคำว่า vinteava vinteava [gl]