หมวดหมู่:

numer buta

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumer buta

  • การออกเสียง : siódemka siódemka [pl]
  • การออกเสียง : szóstka szóstka [pl]
  • การออกเสียง : szósteczka szósteczka [pl]
  • การออกเสียง : ósemeczka ósemeczka [pl]