หมวดหมู่:

number 18

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumber 18

  • การออกเสียง : 18 - dezoito 18 - dezoito [pt]
  • การออกเสียง : هجده هجده [fa]
  • การออกเสียง : ayênânêwosâp ayênânêwosâp [cr]