หมวดหมู่:

nourriture

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnourriture

 • การออกเสียง : fruit
  fruit [en]
 • การออกเสียง : crêpes
  crêpes [fr]
 • การออกเสียง : chocolat
  chocolat [fr]
 • การออกเสียง : burrito
  burrito [en]
 • การออกเสียง : légume
  légume [fr]
 • การออกเสียง : céréales
  céréales [fr]
 • การออกเสียง : 후렌치후라이
  후렌치후라이 [ko]
 • การออกเสียง : pissaladière
  pissaladière [fr]
 • การออกเสียง : crustacés
  crustacés [fr]
 • การออกเสียง : poulet aux olives
  poulet aux olives [fr]
 • การออกเสียง : Crème de marrons
  Crème de marrons [fr]
 • การออกเสียง : poulet au curry
  poulet au curry [fr]
 • การออกเสียง : des cerises
  des cerises [fr]
 • การออกเสียง : déglutir
  déglutir [fr]
 • การออกเสียง : bouillie d'avoine
  bouillie d'avoine [fr]
 • การออกเสียง : nouilles udon
  nouilles udon [fr]
 • การออกเสียง : sardinade
  sardinade [fr]
 • การออกเสียง : pitance
  pitance [fr]
 • การออกเสียง : les pleurotes
  les pleurotes [fr]