หมวดหมู่:

nourishment

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnourishment

  • การออกเสียง : milk milk [en]
  • การออกเสียง : نشوونما نشوونما [ur]