หมวดหมู่:

nourish

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnourish

  • การออกเสียง : fortify fortify [en]
  • การออกเสียง : biadh biadh [gd]