หมวดหมู่:

noun singular

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun singular

 • การออกเสียง : triangle
  triangle [en]
 • การออกเสียง : parfum
  parfum [fr]
 • การออกเสียง : fauteuil
  fauteuil [fr]
 • การออกเสียง : kid
  kid [en]
 • การออกเสียง : fondue
  fondue [fr]
 • การออกเสียง : eau de toilette
  eau de toilette [fr]
 • การออกเสียง : appartement
  appartement [fr]
 • การออกเสียง : stadhuis
  stadhuis [nl]
 • การออกเสียง : clerk
  clerk [en]
 • การออกเสียง : planet
  planet [en]
 • การออกเสียง : biblioteca
  biblioteca [es]
 • การออกเสียง : Mexico
  Mexico [en]
 • การออกเสียง : receptionist
  receptionist [en]
 • การออกเสียง : cactus
  cactus [it]
 • การออกเสียง : Thailand
  Thailand [en]
 • การออกเสียง : media
  media [en]
 • การออกเสียง : verb
  verb [en]
 • การออกเสียง : claw
  claw [en]
 • การออกเสียง : donut
  donut [en]
 • การออกเสียง : spot
  spot [en]
 • การออกเสียง : monarchy
  monarchy [en]
 • การออกเสียง : platypus
  platypus [en]
 • การออกเสียง : dilemma
  dilemma [en]
 • การออกเสียง : alibi
  alibi [en]
 • การออกเสียง : hang
  hang [en]
 • การออกเสียง : Öl
  Öl [de]
 • การออกเสียง : Spiegel
  Spiegel [de]
 • การออกเสียง : principal
  principal [en]
 • การออกเสียง : Polen
  Polen [de]
 • การออกเสียง : Cyprus
  Cyprus [en]
 • การออกเสียง : cracker
  cracker [en]
 • การออกเสียง : fusion
  fusion [en]
 • การออกเสียง : struggle
  struggle [en]
 • การออกเสียง : Lucifer
  Lucifer [en]
 • การออกเสียง : bungalow
  bungalow [en]
 • การออกเสียง : hyena
  hyena [en]
 • การออกเสียง : gymnastics
  gymnastics [en]
 • การออกเสียง : pension
  pension [en]
 • การออกเสียง : hypocrite
  hypocrite [en]
 • การออกเสียง : paracetamol
  paracetamol [en]
 • การออกเสียง : spill
  spill [en]
 • การออกเสียง : benefit
  benefit [en]
 • การออกเสียง : tent
  tent [en]
 • การออกเสียง : symbol
  symbol [en]
 • การออกเสียง : habit
  habit [en]
 • การออกเสียง : chalet
  chalet [en]
 • การออกเสียง : absorption
  absorption [en]
 • การออกเสียง : metaphor
  metaphor [en]
 • การออกเสียง : camping
  camping [en]
 • การออกเสียง : reventón
  reventón [es]
 • การออกเสียง : efficiency
  efficiency [en]
 • การออกเสียง : greeting
  greeting [en]
 • การออกเสียง : uit eten gaan
  uit eten gaan [nl]
 • การออกเสียง : scooter
  scooter [en]
 • การออกเสียง : indignation
  indignation [en]
 • การออกเสียง : momento
  momento [pt]
 • การออกเสียง : spar
  spar [en]
 • การออกเสียง : foul
  foul [en]
 • การออกเสียง : Verenigd Koninkrijk
  Verenigd Koninkrijk [nl]
 • การออกเสียง : mag
  mag [de]
 • การออกเสียง : principle
  principle [en]
 • การออกเสียง : charter
  charter [en]
 • การออกเสียง : quandary
  quandary [en]
 • การออกเสียง : sansevieria
  sansevieria [en]
 • การออกเสียง : carillon
  carillon [en]
 • การออกเสียง : monarch
  monarch [en]
 • การออกเสียง : summer holiday
  summer holiday [en]
 • การออกเสียง : headquarters
  headquarters [en]
 • การออกเสียง : cet
  cet [fr]
 • การออกเสียง : Orchidee
  Orchidee [de]
 • การออกเสียง : basis
  basis [en]
 • การออกเสียง : speciality
  speciality [en]
 • การออกเสียง : datum
  datum [de]
 • การออกเสียง : abbey
  abbey [en]
 • การออกเสียง : alkohol
  alkohol [de]
 • การออกเสียง : permafrost
  permafrost [en]
 • การออกเสียง : aerosol
  aerosol [en]
 • การออกเสียง : commander
  commander [en]
 • การออกเสียง : penny
  penny [en]
 • การออกเสียง : hypotenuse
  hypotenuse [en]
 • การออกเสียง : instinct
  instinct [en]
 • การออกเสียง : black hole
  black hole [en]
 • การออกเสียง : revision
  revision [en]
 • การออกเสียง : explosion
  explosion [en]
 • การออกเสียง : Estland
  Estland [de]
 • การออกเสียง : hermitage
  hermitage [en]
 • การออกเสียง : dochter
  dochter [nl]
 • การออกเสียง : haematologist
  haematologist [en]
 • การออกเสียง : artillery
  artillery [en]
 • การออกเสียง : firmeza
  firmeza [es]
 • การออกเสียง : knock-out (noun)
  knock-out (noun) [en]
 • การออกเสียง : április
  április [hu]
 • การออกเสียง : vibration
  vibration [en]
 • การออกเสียง : luchthaven
  luchthaven [nl]
 • การออกเสียง : anaconda
  anaconda [en]
 • การออกเสียง : schoonmoeder
  schoonmoeder [nl]
 • การออกเสียง : Ellbogen
  Ellbogen [de]
 • การออกเสียง : précis
  précis [fr]
 • การออกเสียง : last minute
  last minute [en]
 • การออกเสียง : Israël
  Israël [fr]