หมวดหมู่:

not kosher

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnot kosher

  • การออกเสียง : abrahmaNya abrahmaNya [sa]