หมวดหมู่:

noszony

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoszony

  • การออกเสียง : na co dzień
    na co dzień [pl]
  • การออกเสียง : przenoszony
    przenoszony [pl]
  • การออกเสียง : ekstrawagancko
    ekstrawagancko [pl]