หมวดหมู่:

norwegian

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnorwegian

 • การออกเสียง : Edvard Munch Edvard Munch [no]
 • การออกเสียง : Stortinget Stortinget [no]
 • การออกเสียง : Niels Niels [da]
 • การออกเสียง : Sigrid Undset Sigrid Undset [no]
 • การออกเสียง : Fortinbras Fortinbras [en]
 • การออกเสียง : Kjetil Jansrud Kjetil Jansrud [no]
 • การออกเสียง : Tarjei Bø Tarjei Bø [no]
 • การออกเสียง : Ylvis Ylvis [no]
 • การออกเสียง : Roald Amundsen Roald Amundsen [en]
 • การออกเสียง : Øystein Aagenæs Øystein Aagenæs [no]
 • การออกเสียง : Farris Farris [no]
 • การออกเสียง : Erlend Erlend [no]
 • การออกเสียง : Terje Håkonsen Terje Håkonsen [no]
 • การออกเสียง : Iselin Solheim Iselin Solheim [no]
 • การออกเสียง : Nycomed Nycomed [de]
 • การออกเสียง : Hovde Hovde [en]
 • การออกเสียง : mest av alt mest av alt [no]
 • การออกเสียง : Hellesylt Hellesylt [no]
 • การออกเสียง : Νορβηγός Νορβηγός [el]
 • การออกเสียง : Uutholdelig Uutholdelig [no]
 • การออกเสียง : Inger Lise Rypdal Inger Lise Rypdal [no]
 • การออกเสียง : Aanund Aanund [nn]
 • การออกเสียง : Toril Moi Toril Moi [no]
 • การออกเสียง : Fredric Aasbø Fredric Aasbø [no]
 • การออกเสียง : Jan Åge Fjørtoft Jan Åge Fjørtoft [no]
 • การออกเสียง : Mads Østberg Mads Østberg [no]
 • การออกเสียง : Aall Aall [de]
 • การออกเสียง : Kystriksveien Kystriksveien [no]
 • การออกเสียง : Sirenia Sirenia [no]
 • การออกเสียง : Qvigstad Qvigstad [nn]
 • การออกเสียง : brannvesenet brannvesenet [no]
 • การออกเสียง : nordmannen nordmannen [no]
 • การออกเสียง : Helluland Helluland [is]
 • การออกเสียง : Christian O'Sullivan Christian O'Sullivan [en]
 • การออกเสียง : Leifsbúðir Leifsbúðir [is]
 • การออกเสียง : Imsdal Imsdal [no]
 • การออกเสียง : Stígur Stígur [is]
 • การออกเสียง : frøkner frøkner [no]
 • การออกเสียง : Njølstad Njølstad [no]
 • การออกเสียง : skijoring skijoring [en]
 • การออกเสียง : norvegiană norvegiană [ro]
 • การออกเสียง : Langemann Langemann [no]
 • การออกเสียง : Norvego Norvego [eo]
 • บันทึกการออกเสียง : Rommegrot Rommegrot [nn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Jørdis Jørdis [no] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Skrubben Skrubben [nn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Grimsrød Grimsrød [nn] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ylajali ylajali [no] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : kosebamse kosebamse [no] รอการออกเสียง