• การออกเสียงคำว่า Ricardo Ricardo [es]
 • การออกเสียงคำว่า Stephano Stephano [ia]
 • การออกเสียงคำว่า Adriano Adriano [it]
 • การออกเสียงคำว่า Henrico Henrico [en]
 • การออกเสียงคำว่า Patricio Patricio [es]
 • การออกเสียงคำว่า Marco Marco [es]
 • การออกเสียงคำว่า Julia Julia [en]
 • การออกเสียงคำว่า Georgia Georgia [en]
 • การออกเสียงคำว่า Ανδρέας Ανδρέας [el]
 • การออกเสียงคำว่า Augusta Augusta [en]
 • การออกเสียงคำว่า Patricia Patricia [es]
 • การออกเสียงคำว่า Luca Luca [it]
 • การออกเสียงคำว่า Ludovico Ludovico [it]
 • การออกเสียงคำว่า Jacobo Jacobo [it]
 • การออกเสียงคำว่า Georgio Georgio [ia]
 • การออกเสียงคำว่า Eduardo Eduardo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Mattheo Mattheo [ia]
 • การออกเสียงคำว่า Benedicto Benedicto [es]
 • การออกเสียงคำว่า Christophoro Christophoro [ia]
 • การออกเสียงคำว่า Claudia Claudia [it]
 • การออกเสียงคำว่า Paulo Paulo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Martino Martino [it]
 • การออกเสียงคำว่า Claudio Claudio [es]
 • การออกเสียงคำว่า Alexandro Alexandro [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Laurentio Laurentio [ia]
 • การออกเสียงคำว่า Petro Petro [eo]