หมวดหมู่:

nomine proprie

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnomine proprie

 • การออกเสียง : Georgia Georgia [en]
 • การออกเสียง : Augusta Augusta [en]
 • การออกเสียง : Julia Julia [en]
 • การออกเสียง : Luca Luca [it]
 • การออกเสียง : Ricardo Ricardo [es]
 • การออกเสียง : Claudia Claudia [it]
 • การออกเสียง : Patricia Patricia [es]
 • การออกเสียง : Paulo Paulo [pt]
 • การออกเสียง : Patricio Patricio [es]
 • การออกเสียง : Marco Marco [es]
 • การออกเสียง : Eduardo Eduardo [pt]
 • การออกเสียง : Claudio Claudio [es]
 • การออกเสียง : Adriano Adriano [it]
 • การออกเสียง : Martino Martino [it]
 • การออกเสียง : Ludovico Ludovico [it]
 • การออกเสียง : Henrico Henrico [en]
 • การออกเสียง : Jacobo Jacobo [it]
 • การออกเสียง : Alexandro Alexandro [pt]
 • การออกเสียง : Benedicto Benedicto [es]
 • การออกเสียง : Ανδρέας Ανδρέας [el]
 • การออกเสียง : Georgio Georgio [ia]
 • การออกเสียง : Laurentio Laurentio [ia]
 • การออกเสียง : Petro Petro [eo]
 • การออกเสียง : Stephano Stephano [ia]
 • การออกเสียง : Christophoro Christophoro [ia]
 • การออกเสียง : Mattheo Mattheo [ia]