หมวดหมู่:

nominative

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnominative

 • การออกเสียง : ananas ananas [fr]
 • การออกเสียง : motor motor [de]
 • การออกเสียง : nos nos [la]
 • การออกเสียง : juli juli [de]
 • การออกเสียง : rum rum [sv]
 • การออกเสียง : kurac kurac [sr]
 • การออกเสียง : jugo jugo [es]
 • การออกเสียง : autobus autobus [it]
 • การออกเสียง : sokol sokol [cs]
 • การออกเสียง : Balkon Balkon [de]
 • การออกเสียง : ton ton [de]
 • การออกเสียง : jug jug [en]
 • การออกเสียง : bake bake [en]
 • การออกเสียง : triceratops triceratops [de]
 • การออกเสียง : literatura literatura [es]
 • การออกเสียง : humor humor [en]
 • การออกเสียง : telefon telefon [de]
 • การออกเสียง : tren tren [es]
 • การออกเสียง : element element [en]
 • การออกเสียง : mir mir [de]
 • การออกเสียง : bunda bunda [pt]
 • การออกเสียง : jantar jantar [pt]
 • การออกเสียง : novela novela [es]
 • การออกเสียง : filter filter [en]
 • การออกเสียง : temperatura temperatura [es]
 • การออกเสียง : magnet magnet [en]
 • การออกเสียง : list list [en]
 • การออกเสียง : mast mast [en]
 • การออกเสียง : ljubav ljubav [hr]
 • การออกเสียง : seks seks [da]
 • การออกเสียง : solar solar [en]
 • การออกเสียง : kurva kurva [cs]
 • การออกเสียง : Objekt Objekt [sv]
 • การออกเสียง : Marica Marica [es]
 • การออกเสียง : saga saga [en]
 • การออกเสียง : cesta cesta [es]
 • การออกเสียง : gong gong [en]
 • การออกเสียง : lavabo lavabo [fr]
 • การออกเสียง : plata plata [es]
 • การออกเสียง : kvadrat kvadrat [da]
 • การออกเสียง : grad grad [de]
 • การออกเสียง : vulkan vulkan [de]
 • การออกเสียง : ljubavnik ljubavnik [hr]
 • การออกเสียง : divan divan [fr]
 • การออกเสียง : dim dim [en]
 • การออกเสียง : teta teta [cs]
 • การออกเสียง : projekt projekt [pl]
 • การออกเสียง : raj raj [hi]
 • การออกเสียง : regal regal [de]
 • การออกเสียง : slap slap [en]
 • การออกเสียง : vektor vektor [cs]
 • การออกเสียง : tabu tabu [tt]
 • การออกเสียง : sabor sabor [hr]
 • การออกเสียง : noga noga [sv]
 • การออกเสียง : subjekt subjekt [sv]
 • การออกเสียง : oliva oliva [es]
 • การออกเสียง : kladivo kladivo [sk]
 • การออกเสียง : teodolit teodolit [hu]
 • การออกเสียง : usta usta [pl]
 • การออกเสียง : stol stol [no]
 • การออกเสียง : lice lice [en]
 • การออกเสียง : kost kost [de]
 • การออกเสียง : kosmos kosmos [de]
 • การออกเสียง : listopad listopad [cs]
 • การออกเสียง : ameba ameba [en]
 • การออกเสียง : pipa pipa [es]
 • การออกเสียง : kora kora [hu]
 • การออกเสียง : veo veo [es]
 • การออกเสียง : dupe dupe [en]
 • การออกเสียง : disk disk [en]
 • การออกเสียง : srce srce [bs]
 • การออกเสียง : Dinamo Dinamo [hr]
 • การออกเสียง : ruka ruka [cs]
 • การออกเสียง : kajmak kajmak [hr]
 • การออกเสียง : ulica ulica [pl]
 • การออกเสียง : Majka Majka [bs]
 • การออกเสียง : hipoteza hipoteza [hr]
 • การออกเสียง : lampa lampa [ia]
 • การออกเสียง : direktor direktor [de]
 • การออกเสียง : nominativ nominativ [de]
 • การออกเสียง : žena žena [cs]
 • การออกเสียง : valuta valuta [nl]
 • การออกเสียง : jutro jutro [pl]
 • การออกเสียง : gastritis gastritis [es]
 • การออกเสียง : prijatelj prijatelj [sl]
 • การออกเสียง : tur tur [sv]
 • การออกเสียง : bilježnica bilježnica [hr]
 • การออกเสียง : magazin magazin [de]
 • การออกเสียง : gad gad [en]
 • การออกเสียง : Vegeta Vegeta [hr]
 • การออกเสียง : Rubin Rubin [de]
 • การออกเสียง : vena vena [es]
 • การออกเสียง : automobil automobil [ro]
 • การออกเสียง : kula kula [sv]
 • การออกเสียง : soba soba [ja]
 • การออกเสียง : mart mart [tr]
 • การออกเสียง : jezero jezero [hr]
 • การออกเสียง : časopis časopis [hr]
 • การออกเสียง : vlak vlak [nl]
 • การออกเสียง : suze suze [fr]