หมวดหมู่:

nomes

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnomes

 • การออกเสียง : Francisco Francisco [pt]
 • การออกเสียง : André André [pt]
 • การออกเสียง : Silva Silva [pt]
 • การออกเสียง : genitivo genitivo [es]
 • การออกเสียง : Patrícia Patrícia [ca]
 • การออกเสียง : vocativo vocativo [es]
 • การออกเสียง : Vicente Vicente [pt]
 • การออกเสียง : Matilde Matilde [pt]
 • การออกเสียง : nominativo nominativo [pt]
 • การออกเสียง : cassaday cassaday [en]
 • การออกเสียง : faria faria [pt]
 • การออกเสียง : Fábio Fábio [pt]
 • การออกเสียง : Egydio Egydio [pt]
 • การออกเสียง : Diônifer Diônifer [pt]
 • การออกเสียง : Erasístrato Erasístrato [pt]
 • การออกเสียง : Maria Gabriela LLansol Maria Gabriela LLansol [pt]
 • การออกเสียง : Joira Joira [pt]
 • การออกเสียง : Jéferson Jéferson [pt]
 • การออกเสียง : Taninha Taninha [pt]
 • การออกเสียง : Aldo Lammel Aldo Lammel [pt]
 • การออกเสียง : יהוה צורי יהוה צורי [he]
 • การออกเสียง : Marília Marília [pt]
 • การออกเสียง : Véra Véra [pt]
 • การออกเสียง : Adelira Adelira [pt]
 • การออกเสียง : AG2 AG2 [pt]
 • การออกเสียง : Carmo Carmo [pt]
 • การออกเสียง : Arajane Arajane [pt]
 • การออกเสียง : Alvandro Alvandro [pt]