หมวดหมู่:

noga

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoga

 • การออกเสียง : noga noga [sv]
 • การออกเสียง : podciąć podciąć [pl]
 • การออกเสียง : tracić grunt pod nogami tracić grunt pod nogami [pl]
 • การออกเสียง : palec u nogi palec u nogi [pl]
 • การออกเสียง : zadnia zadnia [pl]
 • การออกเสียง : nózia nózia [pl]
 • การออกเสียง : obtarta obtarta [pl]
 • การออกเสียง : skurcz skurcz [pl]
 • การออกเสียง : pazur pazur [pl]
 • การออกเสียง : Skręciłem (Skręciłam) kostkę. Skręciłem (Skręciłam) kostkę. [pl]
 • การออกเสียง : dać nogę dać nogę [pl]
 • การออกเสียง : płaskonóg płaskonóg [pl]
 • การออกเสียง : kulawiec kulawiec [pl]
 • การออกเสียง : być jedną nogą w grobie być jedną nogą w grobie [pl]
 • การออกเสียง : otarta otarta [pl]
 • การออกเสียง : krzywonogi krzywonogi [pl]
 • การออกเสียง : podkówka podkówka [pl]
 • การออกเสียง : urażona urażona [pl]
 • การออกเสียง : powinąć się powinąć się [pl]
 • การออกเสียง : powinęła się noga powinęła się noga [pl]
 • การออกเสียง : wierzgający wierzgający [pl]
 • การออกเสียง : podwiązka podwiązka [pl]
 • การออกเสียง : jednokopytne jednokopytne [pl]
 • การออกเสียง : złamana złamana [pl]
 • การออกเสียง : kończyna kończyna [pl]
 • การออกเสียง : powabna powabna [pl]
 • การออกเสียง : obrączkowanie obrączkowanie [pl]
 • การออกเสียง : raciczka raciczka [pl]
 • การออกเสียง : piszczele piszczele [pl]
 • การออกเสียง : Złamałem (Złamałam) nogę. Złamałem (Złamałam) nogę. [pl]
 • การออกเสียง : podkulona podkulona [pl]
 • การออกเสียง : onuca onuca [pl]
 • การออกเสียง : podciąć komuś nogę podciąć komuś nogę [pl]
 • การออกเสียง : przetrącona przetrącona [pl]
 • การออกเสียง : pod nogi pod nogi [pl]
 • การออกเสียง : obuta obuta [pl]
 • การออกเสียง : jednonogi jednonogi [pl]
 • การออกเสียง : podstawić nogę podstawić nogę [pl]
 • การออกเสียง : odrętwiała odrętwiała [pl]
 • การออกเสียง : na nodze na nodze [pl]
 • การออกเสียง : wstać lewą nogą wstać lewą nogą [pl]
 • การออกเสียง : w nogę w nogę [pl]
 • การออกเสียง : pod nogą pod nogą [pl]
 • การออกเสียง : u nogi u nogi [pl]
 • การออกเสียง : za nogę za nogę [pl]