หมวดหมู่:

nitte

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnitte

  • การออกเสียง : nitten nitten [da]