หมวดหมู่:

Nipponese language

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNipponese language

  • การออกเสียง : 日本語 日本語 [ja]
  • การออกเสียง : ニッポン語 ニッポン語 [ja]