หมวดหมู่:

nineteen

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnineteen

  • การออกเสียง : dix-neuf dix-neuf [fr]
  • การออกเสียง : nitten nitten [da]
  • การออกเสียง : نوزده نوزده [fa]
  • การออกเสียง : newyes newyes [zza]
  • การออกเสียง : kêkâ-mitâtahtosâp kêkâ-mitâtahtosâp [cr]
  • การออกเสียง : nítjan nítjan [fo]
  • การออกเสียง : unee unee [pa]