หมวดหมู่:

newness

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnewness

  • การออกเสียง : innovation innovation [en]
  • การออกเสียง : novelty novelty [en]
  • การออกเสียง : innovatory innovatory [en]