หมวดหมู่:

neurology

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงneurology

 • การออกเสียง : Alexia Alexia [en]
 • การออกเสียง : prosopagnosia prosopagnosia [en]
 • การออกเสียง : spasmodic dysphonia spasmodic dysphonia [en]
 • การออกเสียง : neuronal neuronal [es]
 • การออกเสียง : Argyll Robertson Argyll Robertson [en]
 • การออกเสียง : postherpetic neuralgia postherpetic neuralgia [en]
 • การออกเสียง : synesthesia synesthesia [en]
 • การออกเสียง : cauda equina syndrome cauda equina syndrome [en]
 • การออกเสียง : semilunar semilunar [pt]
 • การออกเสียง : Charcot-Marie-Tooth disease Charcot-Marie-Tooth disease [en]
 • การออกเสียง : Harvey Cushing Harvey Cushing [en]
 • การออกเสียง : Broca's aphasia Broca's aphasia [en]
 • การออกเสียง : ataxia ataxia [en]
 • การออกเสียง : Sphenopalatine ganglioneuralgia Sphenopalatine ganglioneuralgia [en]
 • การออกเสียง : subdural subdural [de]
 • การออกเสียง : psiconeuroendocrinoimmunologia psiconeuroendocrinoimmunologia [it]
 • การออกเสียง : misophonia misophonia [en]
 • การออกเสียง : Marchiafava-Bignami Marchiafava-Bignami [it]
 • การออกเสียง : Myelin Sheath Myelin Sheath [en]
 • การออกเสียง : Wernicke-Korsakoff syndrome Wernicke-Korsakoff syndrome [en]
 • การออกเสียง : Kayser-Fleischer rings Kayser-Fleischer rings [en]
 • การออกเสียง : Wernicke's aphasia Wernicke's aphasia [en]
 • การออกเสียง : Horner's syndrome Horner's syndrome [en]
 • การออกเสียง : polyneuropathy polyneuropathy [en]
 • การออกเสียง : tic douloureux tic douloureux [en]
 • การออกเสียง : bradykinesia bradykinesia [en]
 • การออกเสียง : spina bifida occulta spina bifida occulta [en]
 • การออกเสียง : Brown-Séquard Brown-Séquard [fr]
 • การออกเสียง : nocens nocens [la]
 • การออกเสียง : Visuospatial Sketchpad Visuospatial Sketchpad [en]
 • การออกเสียง : anencephalic anencephalic [en]
 • การออกเสียง : Binswanger Binswanger [en]
 • การออกเสียง : RLS RLS [en]
 • การออกเสียง : dehydroepiandrosterone dehydroepiandrosterone [en]
 • การออกเสียง : diastematomyelia diastematomyelia [en]
 • การออกเสียง : Dravet Dravet [fr]
 • การออกเสียง : clonus clonus [ca]
 • การออกเสียง : neurodegeneration neurodegeneration [en]
 • การออกเสียง : ventriculosubgaleal shunt ventriculosubgaleal shunt [en]
 • การออกเสียง : onychofagia onychofagia [pl]
 • การออกเสียง : dyschiria dyschiria [en]
 • การออกเสียง : 精神科 精神科 [ja]
 • การออกเสียง : heautoscopy heautoscopy [en]
 • การออกเสียง : myeloschisis myeloschisis [en]
 • การออกเสียง : amygdalohippocampectomy amygdalohippocampectomy [en]
 • การออกเสียง : papez circuit papez circuit [en]
 • การออกเสียง : tizanidine tizanidine [en]
 • การออกเสียง : Oliver Sacks Oliver Sacks [en]
 • การออกเสียง : phosphatidylinositol phosphatidylinositol [en]
 • การออกเสียง : connectome connectome [en]
 • การออกเสียง : Gastaut Gastaut [fr]
 • การออกเสียง : Tetrabenazine Tetrabenazine [en]
 • การออกเสียง : tikowy tikowy [pl]
 • การออกเสียง : axonal axonal [en]
 • การออกเสียง : neurologisk neurologisk [sv]
 • การออกเสียง : neurodiversity neurodiversity [en]
 • การออกเสียง : megalencephaly megalencephaly [en]
 • การออกเสียง : en passant synapses en passant synapses [en]
 • การออกเสียง : tracé discontinu tracé discontinu [fr]
 • การออกเสียง : подкорка подкорка [ru]
 • การออกเสียง : عصبیات عصبیات [ur]
 • บันทึกการออกเสียง : Büngner bands Büngner bands [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : nevrologisk nevrologisk [no] รอการออกเสียง