หมวดหมู่:

neologisms

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงneologisms

 • การออกเสียง : mahalo
  mahalo [haw]
 • การออกเสียง : crowdfunding
  crowdfunding [en]
 • การออกเสียง : K-pop
  K-pop [en]
 • การออกเสียง : crowdsourcing
  crowdsourcing [en]
 • การออกเสียง : onesie
  onesie [en]
 • การออกเสียง : Bundesliga
  Bundesliga [de]
 • การออกเสียง : chillax
  chillax [en]
 • การออกเสียง : peeps
  peeps [en]
 • การออกเสียง : bruv
  bruv [en]
 • การออกเสียง : Whovian
  Whovian [en]
 • การออกเสียง : ransomware
  ransomware [en]
 • การออกเสียง : flashmob
  flashmob [de]
 • การออกเสียง : crowdsource
  crowdsource [en]
 • การออกเสียง : totes
  totes [en]
 • การออกเสียง : face-to-face
  face-to-face [en]
 • การออกเสียง : diss (verb)
  diss (verb) [en]
 • การออกเสียง : water footprint
  water footprint [en]
 • การออกเสียง : enabler
  enabler [en]
 • การออกเสียง : race walking
  race walking [en]
 • การออกเสียง : Twitterati
  Twitterati [en]
 • การออกเสียง : Skate Dad
  Skate Dad [en]
 • การออกเสียง : panko
  panko [ja]
 • การออกเสียง : eco-driving
  eco-driving [en]
 • การออกเสียง : zane (verb)
  zane (verb) [en]
 • การออกเสียง : debt ceiling
  debt ceiling [en]
 • การออกเสียง : crowdsourced
  crowdsourced [en]
 • การออกเสียง : geoinformation
  geoinformation [en]
 • การออกเสียง : droolworthy
  droolworthy [en]
 • การออกเสียง : blood (person)
  blood (person) [en]
 • การออกเสียง : virtual sales
  virtual sales [en]
 • การออกเสียง : moany
  moany [en]
 • การออกเสียง : aptonym
  aptonym [en]
 • การออกเสียง : purple state
  purple state [en]
 • การออกเสียง : skanky hoes
  skanky hoes [en]
 • การออกเสียง : dater
  dater [en]
 • การออกเสียง : Robin Hood tax
  Robin Hood tax [en]
 • การออกเสียง : CIVETS
  CIVETS [en]
 • การออกเสียง : bandage dress
  bandage dress [en]
 • การออกเสียง : Props
  Props [en]
 • การออกเสียง : death slide
  death slide [en]
 • การออกเสียง : minimoon
  minimoon [en]
 • การออกเสียง : green technology
  green technology [en]
 • การออกเสียง : sovereign debt
  sovereign debt [en]
 • การออกเสียง : lookup (noun)
  lookup (noun) [en]
 • การออกเสียง : aquaponics
  aquaponics [en]
 • การออกเสียง : alpha geek
  alpha geek [en]
 • การออกเสียง : virality
  virality [en]
 • การออกเสียง : cromulent
  cromulent [en]
 • การออกเสียง : eye-rolling
  eye-rolling [en]
 • การออกเสียง : extra-snacky
  extra-snacky [en]
 • การออกเสียง : geodata
  geodata [en]
 • การออกเสียง : yoof
  yoof [en]
 • การออกเสียง : autostereoscopic
  autostereoscopic [en]
 • การออกเสียง : CMS
  CMS [en]
 • การออกเสียง : сексот
  сексот [ru]
 • การออกเสียง : scudetto
  scudetto [it]
 • การออกเสียง : infomaniac
  infomaniac [en]
 • การออกเสียง : infomania
  infomania [en]
 • การออกเสียง : nature-deficit disorder
  nature-deficit disorder [en]
 • การออกเสียง : boomburb
  boomburb [en]
 • การออกเสียง : whatevs
  whatevs [en]
 • การออกเสียง : vandelay
  vandelay [en]
 • การออกเสียง : in the zone
  in the zone [en]
 • การออกเสียง : brevissimae bracae femineae
  brevissimae bracae femineae [la]
 • การออกเสียง : GKVisierung
  GKVisierung [de]
 • การออกเสียง : caeliscalpium
  caeliscalpium [la]
 • การออกเสียง : fanfic
  fanfic [en]
 • การออกเสียง : thorax laneus manicatus
  thorax laneus manicatus [la]
 • การออกเสียง : foetōris delumentum
  foetōris delumentum [la]
 • การออกเสียง : nanopublishing
  nanopublishing [en]
 • การออกเสียง : obvs
  obvs [en]
 • การออกเสียง : 4-D
  4-D [en]
 • การออกเสียง : plothole
  plothole [en]
 • การออกเสียง : caro costālis assa
  caro costālis assa [la]
 • การออกเสียง : swift-boat
  swift-boat [en]
 • การออกเสียง : nature-deficiency
  nature-deficiency [en]
 • การออกเสียง : guyliner
  guyliner [en]
 • การออกเสียง : nanobreak
  nanobreak [en]
 • การออกเสียง : foodoir
  foodoir [en]
 • การออกเสียง : charticle
  charticle [en]
 • การออกเสียง : bracae linteae caeruleae
  bracae linteae caeruleae [la]
 • การออกเสียง : Generation R
  Generation R [en]
 • การออกเสียง : unobtainium
  unobtainium [en]
 • การออกเสียง : lousicide
  lousicide [en]
 • การออกเสียง : sofalizing
  sofalizing [en]
 • การออกเสียง : follis canistrīque ludus
  follis canistrīque ludus [la]
 • การออกเสียง : сепар
  сепар [tt]
 • การออกเสียง : e-dating
  e-dating [en]
 • การออกเสียง : ovāta pelvis
  ovāta pelvis [la]
 • การออกเสียง : caseus forātus Helveticus
  caseus forātus Helveticus [la]
 • การออกเสียง : SIFI
  SIFI [en]
 • การออกเสียง : дивиди
  дивиди [tt]
 • การออกเสียง : e-tailers
  e-tailers [en]
 • การออกเสียง : railroadiana
  railroadiana [en]
 • การออกเสียง : lucchettare
  lucchettare [it]
 • การออกเสียง : blook
  blook [en]
 • การออกเสียง : Interpreneur
  Interpreneur [en]
 • การออกเสียง : metrolingualism
  metrolingualism [en]
 • การออกเสียง : vook
  vook [en]
 • การออกเสียง : пропагандон
  пропагандон [ru]