หมวดหมู่:

Navtex

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNavtex

 • การออกเสียง : Forties Forties [en]
 • การออกเสียง : Tyne Tyne [en]
 • การออกเสียง : Fastnet Fastnet [en]
 • การออกเสียง : FitzRoy FitzRoy [en]
 • การออกเสียง : Irish Sea Irish Sea [en]
 • การออกเสียง : dogger dogger [nl]
 • การออกเสียง : Southeast Iceland Southeast Iceland [en]
 • การออกเสียง : Faeroes Faeroes [en]
 • การออกเสียง : Humber Humber [en]
 • การออกเสียง : Lundy Lundy [en]
 • การออกเสียง : Biscay Biscay [en]