หมวดหมู่:

Navigation

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNavigation

 • การออกเสียง : route route [en]
 • การออกเสียง : pilot pilot [en]
 • การออกเสียง : soldier soldier [en]
 • การออกเสียง : yankee yankee [en]
 • การออกเสียง : pont pont [fr]
 • การออกเสียง : Charlie Charlie [en]
 • การออกเสียง : echo echo [en]
 • การออกเสียง : sierra sierra [en]
 • การออกเสียง : steward steward [en]
 • การออกเสียง : Oscar Oscar [pt]
 • การออกเสียง : Mike Mike [en]
 • การออกเสียง : blizzard blizzard [en]
 • การออกเสียง : dérive dérive [fr]
 • การออกเสียง : blu blu [it]
 • การออกเสียง : bride bride [en]
 • การออกเสียง : GPS GPS [en]
 • การออกเสียง : Levant Levant [en]
 • การออกเสียง : bourguignon bourguignon [fr]
 • การออกเสียง : gaffer gaffer [en]
 • การออกเสียง : canvas canvas [en]
 • การออกเสียง : monocoque monocoque [en]
 • การออกเสียง : sonar sonar [en]
 • การออกเสียง : plancton plancton [es]
 • การออกเสียง : purge purge [en]
 • การออกเสียง : routes routes [nl]
 • การออกเสียง : Zulu Zulu [en]
 • การออกเสียง : Géricault Géricault [fr]
 • การออกเสียง : Mercator Mercator [fr]
 • การออกเสียง : astrolabe astrolabe [en]
 • การออกเสียง : ballast ballast [en]
 • การออกเสียง : Patrouille Patrouille [de]
 • การออกเสียง : péniche péniche [fr]
 • การออกเสียง : sud-est sud-est [it]
 • การออกเสียง : sekstant sekstant [kmr]
 • การออกเสียง : manipuler manipuler [fr]
 • การออกเสียง : sextante sextante [es]
 • การออกเสียง : Gatte Gatte [de]
 • การออกเสียง : Astrolabium Astrolabium [sv]
 • การออกเสียง : porte-lof porte-lof [fr]
 • การออกเสียง : débardeur débardeur [fr]
 • การออกเสียง : à terre à terre [fr]
 • การออกเสียง : TomTom TomTom [en]
 • การออกเสียง : sectionnement sectionnement [fr]
 • การออกเสียง : SatNav SatNav [en]
 • การออกเสียง : Feu de Saint-Elme Feu de Saint-Elme [fr]
 • การออกเสียง : caban caban [fr]
 • การออกเสียง : abandonner le navire abandonner le navire [fr]
 • การออกเสียง : rose des vents rose des vents [fr]
 • การออกเสียง : cuissardes cuissardes [fr]
 • การออกเสียง : astrolabi astrolabi [ca]
 • การออกเสียง : Libeccio Libeccio [fr]
 • การออกเสียง : allonge allonge [fr]
 • การออกเสียง : packs de conditionnement d'air packs de conditionnement d'air [fr]
 • การออกเสียง : Schnorchel Schnorchel [de]
 • การออกเสียง : à l’abordage à l’abordage [fr]
 • การออกเสียง : Fœhn Fœhn [fr]
 • การออกเสียง : 航 [yue]
 • การออกเสียง : risse risse [fr]
 • การออกเสียง : passerelle passerelle [fr]
 • การออกเสียง : bougière bougière [fr]
 • การออกเสียง : bourlinguer bourlinguer [fr]
 • การออกเสียง : cannibale cannibale [fr]
 • การออกเสียง : Navier-Stokes Navier-Stokes [fr]
 • การออกเสียง : À l'abordage À l'abordage [fr]
 • การออกเสียง : veg veg [af]
 • การออกเสียง : rafales rafales [fr]
 • การออกเสียง : CAVOK CAVOK [fr]
 • การออกเสียง : astroláb astroláb [cs]
 • การออกเสียง : harmattan harmattan [en]
 • การออกเสียง : Sirocco Sirocco [fr]
 • การออกเสียง : Cabillaud Cabillaud [fr]
 • การออกเสียง : Pardon des Terre-Neuvas Pardon des Terre-Neuvas [fr]
 • การออกเสียง : octant octant [fr]
 • การออกเสียง : Le camp des Français Le camp des Français [fr]
 • การออกเสียง : rumb rumb [ca]
 • การออกเสียง : gabarre gabarre [fr]
 • การออกเสียง : brisant brisant [de]
 • การออกเสียง : sloop sloop [af]
 • การออกเสียง : estime estime [fr]
 • การออกเสียง : Pampero Pampero [fa]
 • การออกเสียง : dans le vent dans le vent [fr]
 • การออกเสียง : basse-terre basse-terre [fr]
 • การออกเสียง : astrolab astrolab [sl]
 • การออกเสียง : coque mince coque mince [fr]
 • การออกเสียง : fuste fuste [pt]
 • การออกเสียง : ganser ganser [fr]
 • การออกเสียง : La Royale La Royale [fr]
 • การออกเสียง : cap vrai cap vrai [fr]
 • การออกเสียง : tas de rouille tas de rouille [fr]
 • การออกเสียง : meltem meltem [fr]
 • การออกเสียง : gens de mer gens de mer [fr]
 • การออกเสียง : un grain un grain [fr]
 • การออกเสียง : bon vent bonne pêche bon vent bonne pêche [fr]
 • การออกเสียง : Aquilon Aquilon [fr]
 • การออกเสียง : voler à mach O.8 voler à mach O.8 [fr]
 • การออกเสียง : sestante sestante [it]
 • การออกเสียง : Premier port de pêche Premier port de pêche [fr]
 • การออกเสียง : fioul lourd fioul lourd [fr]
 • การออกเสียง : ganse ganse [fr]
 • การออกเสียง : nord vrai nord vrai [fr]