หมวดหมู่:

nautical

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnautical

 • การออกเสียง : poop poop [en]
 • การออกเสียง : deck deck [en]
 • การออกเสียง : spar spar [en]
 • การออกเสียง : Schifffahrt Schifffahrt [de]
 • การออกเสียง : fathom fathom [en]
 • การออกเสียง : brigantino brigantino [it]
 • การออกเสียง : all at sea all at sea [en]
 • การออกเสียง : starboard starboard [en]
 • การออกเสียง : longboat longboat [en]
 • การออกเสียง : Greenhalgh Greenhalgh [en]
 • การออกเสียง : topgallant topgallant [en]
 • การออกเสียง : traveller traveller [en]
 • การออกเสียง : buoyage buoyage [en]
 • การออกเสียง : leeway leeway [en]
 • การออกเสียง : Luv Luv [de]
 • การออกเสียง : clevis pin clevis pin [en]
 • การออกเสียง : luff luff [en]
 • การออกเสียง : randa randa [ca]
 • การออกเสียง : batten down the hatches batten down the hatches [en]
 • การออกเสียง : leech leech [en]
 • การออกเสียง : kalefateren kalefateren [nl]
 • การออกเสียง : cunningham cunningham [en]
 • การออกเสียง : bulkhead bulkhead [en]
 • การออกเสียง : pelican striker pelican striker [en]
 • การออกเสียง : cambusa cambusa [it]
 • การออกเสียง : edge forward edge forward [en]
 • การออกเสียง : nautica nautica [it]
 • การออกเสียง : topsail topsail [en]
 • การออกเสียง : main-mast main-mast [en]
 • การออกเสียง : batten batten [en]
 • การออกเสียง : gunter gunter [en]
 • การออกเสียง : forestay forestay [en]
 • การออกเสียง : chock-a-block chock-a-block [en]
 • การออกเสียง : fore-mast fore-mast [en]
 • การออกเสียง : stays stays [en]
 • การออกเสียง : amidships amidships [en]
 • การออกเสียง : second-rate second-rate [en]
 • การออกเสียง : fiocco fiocco [it]
 • การออกเสียง : narrowboat narrowboat [en]
 • การออกเสียง : Kastell Kastell [de]
 • การออกเสียง : crab claw crab claw [en]
 • การออกเสียง : dwars dwars [de]
 • การออกเสียง : Kommandant Kommandant [de]
 • การออกเสียง : jigger jigger [en]
 • การออกเสียง : clew clew [en]
 • การออกเสียง : drifting drifting [en]
 • การออกเสียง : mainsail mainsail [en]
 • การออกเสียง : compensator compensator [en]
 • การออกเสียง : topping lift topping lift [en]
 • การออกเสียง : stay mouse stay mouse [en]
 • การออกเสียง : first-rate first-rate [en]
 • การออกเสียง : Röhring Röhring [de]
 • การออกเสียง : lotsen lotsen [de]
 • การออกเสียง : clew lines clew lines [en]
 • การออกเสียง : loten loten [nl]
 • การออกเสียง : trinchetto trinchetto [it]
 • การออกเสียง : Untiefe Untiefe [de]
 • การออกเสียง : Schiffsbrücke Schiffsbrücke [de]
 • การออกเสียง : Royalsegel Royalsegel [de]
 • การออกเสียง : lee shore lee shore [en]
 • การออกเสียง : strallo strallo [it]
 • การออกเสียง : Schwenkkiel Schwenkkiel [de]
 • การออกเสียง : barquentine barquentine [en]
 • การออกเสียง : scialuppa scialuppa [it]
 • การออกเสียง : fairlead fairlead [en]
 • การออกเสียง : longship longship [en]
 • การออกเสียง : davit davit [en]
 • การออกเสียง : Bordalltag Bordalltag [de]
 • การออกเสียง : portaging portaging [en]
 • การออกเสียง : koøje koøje [da]
 • การออกเสียง : Schwertboot Schwertboot [de]
 • การออกเสียง : aftmost aftmost [en]
 • การออกเสียง : sequestered sequestered [en]
 • การออกเสียง : Kielschwert Kielschwert [de]
 • การออกเสียง : thole thole [en]
 • การออกเสียง : reefpoint reefpoint [en]
 • การออกเสียง : mizzen-mast mizzen-mast [en]
 • การออกเสียง : plumb the depths plumb the depths [en]
 • การออกเสียง : Schiffsmeister Schiffsmeister [de]
 • การออกเสียง : midship midship [en]
 • การออกเสียง : gasket gasket [en]
 • การออกเสียง : dolphin striker dolphin striker [en]
 • การออกเสียง : mizzen mizzen [en]
 • การออกเสียง : leeward leeward [en]
 • การออกเสียง : Labsalbe Labsalbe [de]
 • การออกเสียง : moonsail moonsail [en]
 • การออกเสียง : marlinspike marlinspike [en]
 • การออกเสียง : goletta goletta [it]
 • การออกเสียง : Normal-Nullpunkt Normal-Nullpunkt [de]
 • การออกเสียง : wonk wonk [en]
 • การออกเสียง : Kaje Kaje [de]
 • การออกเสียง : Ruderpinne Ruderpinne [de]
 • การออกเสียง : abbergen abbergen [de]
 • การออกเสียง : bompresso bompresso [it]
 • การออกเสียง : earing earing [en]
 • การออกเสียง : boma boma [it]
 • การออกเสียง : aanmeren aanmeren [nl]
 • การออกเสียง : spinnaker pole spinnaker pole [en]
 • การออกเสียง : outhaul outhaul [en]
 • การออกเสียง : skysail skysail [en]