หมวดหมู่:

nautica

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnautica

 • การออกเสียง : sextante sextante [es]
 • การออกเสียง : marre marre [fr]
 • การออกเสียง : vento in poppa vento in poppa [it]
 • การออกเสียง : bagnasciuga bagnasciuga [it]
 • การออกเสียง : batel batel [pt]
 • การออกเสียง : gripo gripo [eo]
 • การออกเสียง : paquebote paquebote [es]
 • การออกเสียง : tientibene tientibene [it]
 • การออกเสียง : chalana chalana [pt]
 • การออกเสียง : albero di mezzana albero di mezzana [it]
 • การออกเสียง : murata di dritta murata di dritta [it]
 • การออกเสียง : bergantín bergantín [es]
 • การออกเสียง : trozza trozza [it]
 • การออกเสียง : salpa ancore salpa ancore [it]
 • การออกเสียง : paterazzo paterazzo [it]
 • การออกเสียง : strozzatoio strozzatoio [it]
 • การออกเสียง : duglia duglia [it]
 • การออกเสียง : punto di mura punto di mura [it]
 • การออกเสียง : cazzare cazzare [it]
 • การออกเสียง : canotto canotto [it]
 • การออกเสียง : bugna bugna [it]
 • การออกเสียง : strallato strallato [it]
 • การออกเสียง : straorza straorza [it]
 • การออกเสียง : fil di ruota fil di ruota [it]
 • การออกเสียง : biscaglina biscaglina [it]
 • การออกเสียง : dromo dromo [it]
 • การออกเสียง : francobordo francobordo [es]
 • การออกเสียง : assuccare assuccare [it]
 • การออกเสียง : biscaggina biscaggina [it]
 • การออกเสียง : matafioni matafioni [it]
 • การออกเสียง : piragua piragua [es]
 • การออกเสียง : drizza drizza [it]
 • การออกเสียง : tambuccio tambuccio [it]
 • การออกเสียง : frenelli frenelli [it]
 • การออกเสียง : terzarolo terzarolo [it]
 • การออกเสียง : caricabasso caricabasso [it]
 • การออกเสียง : grippia grippia [it]
 • การออกเสียง : strapoggia strapoggia [it]
 • การออกเสียง : murata di sinistra murata di sinistra [it]
 • การออกเสียง : dare fondo dare fondo [it]
 • การออกเสียง : testa d'albero testa d'albero [it]
 • การออกเสียง : tormentina tormentina [it]
 • การออกเสียง : golfare golfare [it]
 • การออกเสียง : bolina larga bolina larga [it]
 • การออกเสียง : albero di trichetto albero di trichetto [it]
 • การออกเสียง : velaccio velaccio [it]
 • การออกเสียง : scarroccio scarroccio [it]
 • การออกเสียง : bolinare bolinare [it]
 • การออกเสียง : ralinga ralinga [it]
 • การออกเสียง : falchetta falchetta [it]
 • การออกเสียง : bozzelli bozzelli [it]
 • การออกเสียง : timoneria timoneria [it]
 • การออกเสียง : balumina balumina [it]
 • การออกเสียง : battagliola battagliola [it]
 • การออกเสียง : al traverso al traverso [it]
 • การออกเสียง : velaccino velaccino [it]
 • การออกเสียง : timoniera timoniera [it]
 • การออกเสียง : fragata fragata [pt]
 • การออกเสียง : scalmo scalmo [it]
 • การออกเสียง : opera morta opera morta [it]
 • การออกเสียง : opera viva opera viva [it]
 • การออกเสียง : calare l'àncora calare l'àncora [it]
 • การออกเสียง : tendalino tendalino [it]
 • การออกเสียง : escotillas escotillas [es]
 • การออกเสียง : polena polena [it]
 • การออกเสียง : por la aleta por la aleta [es]
 • การออกเสียง : sagole sagole [it]
 • การออกเสียง : descuartelar descuartelar [es]
 • การออกเสียง : carabottino carabottino [it]
 • การออกเสียง : crocetta crocetta [it]
 • การออกเสียง : ferzo ferzo [it]
 • การออกเสียง : in poppa in poppa [it]
 • การออกเสียง : albero di maestra albero di maestra [it]
 • การออกเสียง : bulárcama bulárcama [es]
 • การออกเสียง : piede dell'albero piede dell'albero [it]
 • การออกเสียง : timoniere timoniere [it]
 • การออกเสียง : bolina stretta bolina stretta [it]
 • การออกเสียง : capo voga capo voga [it]
 • การออกเสียง : scassa scassa [it]
 • การออกเสียง : calumo calumo [it]
 • การออกเสียง : estrobo estrobo [es]
 • การออกเสียง : gran lasco gran lasco [it]
 • การออกเสียง : botavara botavara [es]
 • การออกเสียง : bratto bratto [it]
 • การออกเสียง : voga a bratto voga a bratto [it]
 • การออกเสียง : tesare tesare [it]
 • การออกเสียง : circunnavegar circunnavegar [es]
 • การออกเสียง : galloccia galloccia [it]
 • การออกเสียง : segnavento segnavento [it]
 • การออกเสียง : garroccio garroccio [it]
 • การออกเสียง : brazzera brazzera [it]