หมวดหมู่:

naturalne

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnaturalne

  • การออกเสียง : jasne jak słońce jasne jak słońce [pl]
  • การออกเสียง : naturalnych naturalnych [pl]