หมวดหมู่:

Na-adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNa-adjective

 • การออกเสียง : 上手
  上手 [ja]
 • การออกเสียง : 簡単
  簡単 [ja]
 • การออกเสียง : 特別
  特別 [ja]
 • การออกเสียง : 好き
  好き [ja]
 • การออกเสียง : 自由
  自由 [zh]
 • การออกเสียง : 平安
  平安 [zh]
 • การออกเสียง : 危険
  危険 [ja]
 • การออกเสียง : ばか
  ばか [ja]
 • การออกเสียง : 永遠
  永遠 [ja]
 • การออกเสียง : 黄色
  黄色 [zh]
 • การออกเสียง : 便利
  便利 [ja]
 • การออกเสียง : 自然
  自然 [ja]
 • การออกเสียง : 未確認
  未確認 [ja]
 • การออกเสียง : 幸福
  幸福 [ja]
 • การออกเสียง : きれい
  きれい [ja]
 • การออกเสียง : 同様
  同様 [ja]
 • การออกเสียง : 特殊
  特殊 [ja]
 • การออกเสียง : 意外
  意外 [ja]
 • การออกเสียง : 贅沢
  贅沢 [ja]
 • การออกเสียง : 健康
  健康 [zh]
 • การออกเสียง : 普通
  普通 [ja]
 • การออกเสียง : 有名
  有名 [ja]
 • การออกเสียง : 如何
  如何 [zh]
 • การออกเสียง : 綺麗
  綺麗 [yue]
 • การออกเสียง : 同じ
  同じ [ja]
 • การออกเสียง : 控えめ
  控えめ [ja]
 • การออกเสียง : 秘密
  秘密 [yue]
 • การออกเสียง : 嫌い
  嫌い [ja]
 • การออกเสียง : 大丈夫
  大丈夫 [yue]
 • การออกเสียง : 安全
  安全 [zh]
 • การออกเสียง : 失礼
  失礼 [ja]
 • การออกเสียง : 平和
  平和 [ja]
 • การออกเสียง : 重要
  重要 [zh]
 • การออกเสียง : 親切
  親切 [ja]
 • การออกเสียง : 高級
  高級 [zh]
 • การออกเสียง : たくさん
  たくさん [ja]
 • การออกเสียง : 非常
  非常 [zh]
 • การออกเสียง : 相当
  相当 [ja]
 • การออกเสียง : 下手
  下手 [ja]
 • การออกเสียง : 迷惑
  迷惑 [ja]
 • การออกเสียง : 神秘
  神秘 [ja]
 • การออกเสียง : 静か
  静か [ja]
 • การออกเสียง : 勝手
  勝手 [ja]
 • การออกเสียง : 憂鬱
  憂鬱 [ja]
 • การออกเสียง : 当然
  当然 [ja]
 • การออกเสียง : 便宜
  便宜 [ja]
 • การออกเสียง : みょうちきりん (妙ちきりん)
  みょうちきりん (妙ちきりん) [ja]
 • การออกเสียง : 結構
  結構 [ja]
 • การออกเสียง : 敏感
  敏感 [yue]
 • การออกเสียง : 安静
  安静 [zh]
 • การออกเสียง : 暇
  [ja]
 • การออกเสียง : 大雑把
  大雑把 [ja]
 • การออกเสียง : 賑やか
  賑やか [ja]
 • การออกเสียง : 反対
  反対 [ja]
 • การออกเสียง : 不要
  不要 [zh]
 • การออกเสียง : 寛容
  寛容 [ja]
 • การออกเสียง : 幸運
  幸運 [ja]
 • การออกเสียง : 元気
  元気 [ja]
 • การออกเสียง : 下品
  下品 [ja]
 • การออกเสียง : 不可思議
  不可思議 [zh]
 • การออกเสียง : 十分
  十分 [ja]
 • การออกเสียง : 冷淡
  冷淡 [zh]
 • การออกเสียง : 新鮮
  新鮮 [yue]
 • การออกเสียง : まっすぐ
  まっすぐ [ja]
 • การออกเสียง : 不幸
  不幸 [ja]
 • การออกเสียง : 急
  [yue]
 • การออกเสียง : 不自由
  不自由 [ja]
 • การออกเสียง : 素敵
  素敵 [ja]
 • การออกเสียง : 愚か
  愚か [ja]
 • การออกเสียง : 安易
  安易 [ja]
 • การออกเสียง : デブ
  デブ [ja]
 • การออกเสียง : 豊富
  豊富 [ja]
 • การออกเสียง : 現金
  現金 [ja]
 • การออกเสียง : 大変
  大変 [ja]
 • การออกเสียง : 明白
  明白 [ja]
 • การออกเสียง : 積極的
  積極的 [ja]
 • การออกเสียง : 必要
  必要 [ja]
 • การออกเสียง : 奇怪
  奇怪 [zh]
 • การออกเสียง : 質素
  質素 [yue]
 • การออกเสียง : 的確
  的確 [ja]
 • การออกเสียง : 純粋
  純粋 [ja]
 • การออกเสียง : 強気
  強気 [ja]
 • การออกเสียง : 不便
  不便 [ja]
 • การออกเสียง : 可能
  可能 [yue]
 • การออกเสียง : 丈夫
  丈夫 [zh]
 • การออกเสียง : 著名
  著名 [yue]
 • การออกเสียง : 公明正大
  公明正大 [ja]
 • การออกเสียง : 立派
  立派 [ja]
 • การออกเสียง : 不景気
  不景気 [ja]
 • การออกเสียง : 精巧
  精巧 [ja]
 • การออกเสียง : 容易
  容易 [zh]
 • การออกเสียง : 華やか
  華やか [ja]
 • การออกเสียง : 得意
  得意 [ja]
 • การออกเสียง : 妙
  [zh]
 • การออกเสียง : 不可欠
  不可欠 [ja]
 • การออกเสียง : ごめん
  ごめん [ja]
 • การออกเสียง : しずか
  しずか [ja]
 • การออกเสียง : 正常
  正常 [zh]
 • การออกเสียง : 透明
  透明 [ja]
 • การออกเสียง : 感無量
  感無量 [ja]