หมวดหมู่:

Na-adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNa-adjective

 • การออกเสียง : 上手 上手 [ja]
 • การออกเสียง : 簡単 簡単 [ja]
 • การออกเสียง : 特別 特別 [ja]
 • การออกเสียง : 好き 好き [ja]
 • การออกเสียง : 平安 平安 [zh]
 • การออกเสียง : 自由 自由 [zh]
 • การออกเสียง : 危険 危険 [ja]
 • การออกเสียง : ばか ばか [ja]
 • การออกเสียง : 永遠 永遠 [ja]
 • การออกเสียง : 黄色 黄色 [zh]
 • การออกเสียง : 未確認 未確認 [ja]
 • การออกเสียง : 自然 自然 [ja]
 • การออกเสียง : 便利 便利 [ja]
 • การออกเสียง : 幸福 幸福 [ja]
 • การออกเสียง : 同様 同様 [ja]
 • การออกเสียง : きれい きれい [ja]
 • การออกเสียง : 特殊 特殊 [ja]
 • การออกเสียง : 意外 意外 [ja]
 • การออกเสียง : 健康 健康 [zh]
 • การออกเสียง : 贅沢 贅沢 [ja]
 • การออกเสียง : 普通 普通 [ja]
 • การออกเสียง : 如何 如何 [zh]
 • การออกเสียง : 有名 有名 [ja]
 • การออกเสียง : 控えめ 控えめ [ja]
 • การออกเสียง : 同じ 同じ [ja]
 • การออกเสียง : 綺麗 綺麗 [yue]
 • การออกเสียง : 秘密 秘密 [yue]
 • การออกเสียง : 嫌い 嫌い [ja]
 • การออกเสียง : 大丈夫 大丈夫 [yue]
 • การออกเสียง : 安全 安全 [zh]
 • การออกเสียง : 失礼 失礼 [ja]
 • การออกเสียง : 平和 平和 [ja]
 • การออกเสียง : 高級 高級 [zh]
 • การออกเสียง : 相当 相当 [ja]
 • การออกเสียง : 親切 親切 [ja]
 • การออกเสียง : 重要 重要 [zh]
 • การออกเสียง : 下手 下手 [ja]
 • การออกเสียง : たくさん たくさん [ja]
 • การออกเสียง : 非常 非常 [zh]
 • การออกเสียง : 迷惑 迷惑 [ja]
 • การออกเสียง : 神秘 神秘 [ja]
 • การออกเสียง : 勝手 勝手 [ja]
 • การออกเสียง : 静か 静か [ja]
 • การออกเสียง : 憂鬱 憂鬱 [ja]
 • การออกเสียง : みょうちきりん (妙ちきりん) みょうちきりん (妙ちきりん) [ja]
 • การออกเสียง : 敏感 敏感 [yue]
 • การออกเสียง : 便宜 便宜 [zh]
 • การออกเสียง : 大雑把 大雑把 [ja]
 • การออกเสียง : 結構 結構 [ja]
 • การออกเสียง : 安静 安静 [zh]
 • การออกเสียง : 当然 当然 [ja]
 • การออกเสียง : 暇 [ja]
 • การออกเสียง : 反対 反対 [ja]
 • การออกเสียง : 賑やか 賑やか [ja]
 • การออกเสียง : 寛容 寛容 [ja]
 • การออกเสียง : 不可思議 不可思議 [zh]
 • การออกเสียง : 幸運 幸運 [ja]
 • การออกเสียง : 冷淡 冷淡 [zh]
 • การออกเสียง : 下品 下品 [ja]
 • การออกเสียง : 不要 不要 [zh]
 • การออกเสียง : 新鮮 新鮮 [yue]
 • การออกเสียง : まっすぐ まっすぐ [ja]
 • การออกเสียง : 急 [yue]
 • การออกเสียง : 不幸 不幸 [ja]
 • การออกเสียง : 十分 十分 [ja]
 • การออกเสียง : 愚か 愚か [ja]
 • การออกเสียง : 元気 元気 [ja]
 • การออกเสียง : 不自由 不自由 [ja]
 • การออกเสียง : 素敵 素敵 [ja]
 • การออกเสียง : 安易 安易 [ja]
 • การออกเสียง : 豊富 豊富 [ja]
 • การออกเสียง : 大変 大変 [ja]
 • การออกเสียง : 積極的 積極的 [ja]
 • การออกเสียง : 奇怪 奇怪 [zh]
 • การออกเสียง : 質素 質素 [yue]
 • การออกเสียง : 明白 明白 [ja]
 • การออกเสียง : 現金 現金 [ja]
 • การออกเสียง : 純粋 純粋 [ja]
 • การออกเสียง : 強気 強気 [ja]
 • การออกเสียง : 的確 的確 [ja]
 • การออกเสียง : 公明正大 公明正大 [ja]
 • การออกเสียง : 著名 著名 [yue]
 • การออกเสียง : 不便 不便 [ja]
 • การออกเสียง : 立派 立派 [ja]
 • การออกเสียง : 必要 必要 [ja]
 • การออกเสียง : 可能 可能 [yue]
 • การออกเสียง : デブ デブ [ja]
 • การออกเสียง : 丈夫 丈夫 [zh]
 • การออกเสียง : 不景気 不景気 [ja]
 • การออกเสียง : 精巧 精巧 [ja]
 • การออกเสียง : 華やか 華やか [ja]
 • การออกเสียง : 不可欠 不可欠 [ja]
 • การออกเสียง : 容易 容易 [zh]
 • การออกเสียง : 妙 [zh]
 • การออกเสียง : しずか しずか [ja]
 • การออกเสียง : 感無量 感無量 [ja]
 • การออกเสียง : 得意 得意 [ja]
 • การออกเสียง : 正常 正常 [zh]
 • การออกเสียง : 透明 透明 [ja]
 • การออกเสียง : 滑稽 滑稽 [ja]