หมวดหมู่:

n oun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงn oun

  • การออกเสียง : weapon weapon [en]
  • การออกเสียง : wireless wireless [en]
  • การออกเสียง : manjaḷ (மஞ்சள்) manjaḷ (மஞ்சள்) [ta]
  • การออกเสียง : あふれ あふれ [ja]
  • การออกเสียง : Willem Key Willem Key [nl]