หมวดหมู่:

mwalimu

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmwalimu

  • การออกเสียง : Mwalimu Mwalimu [sw]