หมวดหมู่:

Musique

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMusique

 • การออกเสียง : partition partition [en]
 • การออกเสียง : Jamiroquai Jamiroquai [en]
 • การออกเสียง : mediator mediator [en]
 • การออกเสียง : fa fa [es]
 • การออกเสียง : Berlioz Berlioz [en]
 • การออกเสียง : coeur de pirate coeur de pirate [fr]
 • การออกเสียง : R&B R&B [en]
 • การออกเสียง : Tambour Tambour [fr]
 • การออกเสียง : violoniste violoniste [fr]
 • การออกเสียง : cluster cluster [en]
 • การออกเสียง : chant lyrique chant lyrique [fr]
 • การออกเสียง : chœur a cappella chœur a cappella [fr]
 • การออกเสียง : baryton baryton [pl]
 • การออกเสียง : couplet couplet [en]
 • การออกเสียง : une flûte traversière une flûte traversière [fr]
 • การออกเสียง : philharmonie philharmonie [fr]
 • การออกเสียง : vibrato vibrato [it]
 • การออกเสียง : anacrouse anacrouse [fr]
 • การออกเสียง : atonal atonal [es]
 • การออกเสียง : Najoua Belyzel Najoua Belyzel [fr]
 • การออกเสียง : vald vald [is]
 • การออกเสียง : orchestre d'harmonie orchestre d'harmonie [fr]
 • การออกเสียง : Chant du ménéstrel Chant du ménéstrel [fr]
 • การออกเสียง : prêt-à-écouter prêt-à-écouter [fr]
 • การออกเสียง : archet archet [fr]
 • การออกเสียง : un trombone à coulisse un trombone à coulisse [fr]
 • การออกเสียง : genre musical genre musical [fr]
 • การออกเสียง : musique occidentale musique occidentale [fr]
 • การออกเสียง : ténor ténor [fr]
 • การออกเสียง : Le Retour d'Ulysse Le Retour d'Ulysse [fr]
 • การออกเสียง : tempérament inégal tempérament inégal [fr]
 • การออกเสียง : Le Couronnement de Poppée Le Couronnement de Poppée [fr]
 • การออกเสียง : tragédie lyrique tragédie lyrique [fr]
 • การออกเสียง : registre de poitrine registre de poitrine [fr]
 • การออกเสียง : Stupeflip Stupeflip [fr]
 • การออกเสียง : tempérament égal tempérament égal [fr]
 • การออกเสียง : quintette quintette [fr]
 • การออกเสียง : superbus superbus [fr]
 • การออกเสียง : artiste lyrique artiste lyrique [fr]
 • การออกเสียง : cabalette cabalette [fr]
 • การออกเสียง : système pentatonique système pentatonique [fr]
 • การออกเสียง : contrapuntique contrapuntique [fr]
 • การออกเสียง : haute-contre haute-contre [fr]
 • การออกเสียง : art lyrique art lyrique [fr]
 • การออกเสียง : pastorale héroïque pastorale héroïque [fr]
 • การออกเสียง : ethnomusicologue ethnomusicologue [fr]
 • การออกเสียง : contre-ténor contre-ténor [fr]
 • การออกเสียง : madrigal italien madrigal italien [fr]
 • การออกเสียง : salles d’opéra salles d’opéra [fr]
 • การออกเสียง : récitatifs récitatifs [fr]
 • การออกเสียง : chœurs chœurs [fr]
 • การออกเสียง : répertoire d'opéra répertoire d'opéra [fr]
 • การออกเสียง : échelle musicale échelle musicale [fr]
 • การออกเสียง : Cheminée du Roi René Cheminée du Roi René [fr]
 • การออกเสียง : mixolydien mixolydien [fr]
 • การออกเสียง : opéra en plein air opéra en plein air [fr]
 • การออกเสียง : demi-ton demi-ton [fr]
 • การออกเสียง : théorie de la musique théorie de la musique [fr]
 • การออกเสียง : timbalier timbalier [fr]
 • การออกเสียง : claveciniste claveciniste [fr]
 • การออกเสียง : ethnomusicologues ethnomusicologues [fr]
 • การออกเสียง : demi-tons demi-tons [fr]
 • การออกเสียง : madrigaux italiens madrigaux italiens [fr]
 • การออกเสียง : poom poom [fr]
 • การออกเสียง : échelle diatonique échelle diatonique [fr]
 • การออกเสียง : Monodie Monodie [de]
 • การออกเสียง : Fédor Chaliapine Fédor Chaliapine [fr]
 • การออกเสียง : Gringe Gringe [fr]
 • การออกเสียง : accordeuse accordeuse [fr]
 • การออกเสียง : registre lourd registre lourd [fr]
 • การออกเสียง : classicisme viennois classicisme viennois [fr]
 • การออกเสียง : sens du rythme sens du rythme [fr]
 • การออกเสียง : Étienne Pajeot Étienne Pajeot [fr]
 • การออกเสียง : échelle chromatique échelle chromatique [fr]
 • การออกเสียง : agogique agogique [fr]
 • การออกเสียง : bassoniste bassoniste [fr]
 • การออกเสียง : Grégoire Brayssing Grégoire Brayssing [fr]
 • การออกเสียง : accordage accordage [fr]
 • การออกเสียง : Tim Dup Tim Dup [fr]
 • การออกเสียง : Jean-Baptiste Guégan Jean-Baptiste Guégan [fr]
 • การออกเสียง : Schubertien Schubertien [fr]
 • การออกเสียง : polychoralité polychoralité [fr]
 • การออกเสียง : Bômistère Bômistère [fr]
 • บันทึกการออกเสียง : mélisme mélisme [fr] รอการออกเสียง