หมวดหมู่:

musical note

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmusical note

  • การออกเสียง : do do [en]
  • การออกเสียง : re re [it]