หมวดหมู่:

musical notation

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmusical notation

 • การออกเสียง : poco poco [es]
 • การออกเสียง : uno uno [es]
 • การออกเสียง : brillante brillante [es]
 • การออกเสียง : primo primo [es]
 • การออกเสียง : nicht nicht [de]
 • การออกเสียง : sehr sehr [de]
 • การออกเสียง : avec avec [fr]
 • การออกเสียง : vivo vivo [es]
 • การออกเสียง : immer immer [de]
 • การออกเสียง : largo largo [it]
 • การออกเสียง : religioso religioso [es]
 • การออกเสียง : aber aber [de]
 • การออกเสียง : bis bis [de]
 • การออกเสียง : allegro allegro [it]
 • การออกเสียง : senza senza [it]
 • การออกเสียง : wenig wenig [de]
 • การออกเสียง : sempre sempre [it]
 • การออกเสียง : scherzo scherzo [it]
 • การออกเสียง : dur dur [fr]
 • การออกเสียง : Fröhlich Fröhlich [de]
 • การออกเสียง : bass (music) bass (music) [en]
 • การออกเสียง : langsam langsam [de]
 • การออกเสียง : alla alla [it]
 • การออกเสียง : acceso acceso [it]
 • การออกเสียง : crescendo crescendo [it]
 • การออกเสียง : assez assez [fr]
 • การออกเสียง : pausa pausa [es]
 • การออกเสียง : molto molto [it]
 • การออกเสียง : più più [it]
 • การออกเสียง : stanza stanza [it]
 • การออกเสียง : vivace vivace [it]
 • การออกเสียง : armonioso armonioso [es]
 • การออกเสียง : lento lento [es]
 • การออกเสียง : vif vif [fr]
 • การออกเสียง : freddo freddo [it]
 • การออกเสียง : arco arco [es]
 • การออกเสียง : siciliana siciliana [it]
 • การออกเสียง : fuoco fuoco [it]
 • การออกเสียง : schnell schnell [de]
 • การออกเสียง : eco eco [es]
 • การออกเสียง : furioso furioso [it]
 • การออกเสียง : poi poi [it]
 • การออกเสียง : breit breit [de]
 • การออกเสียง : etwas etwas [de]
 • การออกเสียง : capo capo [es]
 • การออกเสียง : pesante pesante [it]
 • การออกเสียง : tutti tutti [it]
 • การออกเสียง : grandioso grandioso [it]
 • การออกเสียง : veloce veloce [it]
 • การออกเสียง : voce voce [it]
 • การออกเสียง : libero libero [pl]
 • การออกเสียง : maggiore maggiore [it]
 • การออกเสียง : kräftig kräftig [de]
 • การออกเสียง : ziehen ziehen [de]
 • การออกเสียง : mezzo mezzo [it]
 • การออกเสียง : cantando cantando [pt]
 • การออกเสียง : roulade roulade [fr]
 • การออกเสียง : ad libitum ad libitum [it]
 • การออกเสียง : volante volante [es]
 • การออกเสียง : gioioso gioioso [it]
 • การออกเสียง : allegretto allegretto [it]
 • การออกเสียง : nat nat [nl]
 • การออกเสียง : andante andante [it]
 • การออกเสียง : mesto mesto [it]
 • การออกเสียง : Zeichen Zeichen [de]
 • การออกเสียง : subito subito [it]
 • การออกเสียง : amabile amabile [it]
 • การออกเสียง : giusto giusto [it]
 • การออกเสียง : forza forza [gl]
 • การออกเสียง : dissonante dissonante [pt]
 • การออกเสียง : doit doit [fr]
 • การออกเสียง : niente niente [it]
 • การออกเสียง : peu à peu peu à peu [fr]
 • การออกเสียง : schneller schneller [de]
 • การออกเสียง : affettuoso affettuoso [it]
 • การออกเสียง : misterioso misterioso [es]
 • การออกเสียง : lunga lunga [is]
 • การออกเสียง : rallentando rallentando [it]
 • การออกเสียง : silenzio silenzio [it]
 • การออกเสียง : a piacere a piacere [it]
 • การออกเสียง : accentato accentato [it]
 • การออกเสียง : Ausdruck Ausdruck [de]
 • การออกเสียง : zelo zelo [pt]
 • การออกเสียง : soave soave [it]
 • การออกเสียง : pizzicato pizzicato [it]
 • การออกเสียง : brioso brioso [pt]
 • การออกเสียง : meno meno [it]
 • การออกเสียง : staccato staccato [en]
 • การออกเสียง : pianissimo pianissimo [en]
 • การออกเสียง : prestissimo prestissimo [it]
 • การออกเสียง : acciaccatura acciaccatura [it]
 • การออกเสียง : ziemlich ziemlich [de]
 • การออกเสียง : muta muta [sv]
 • การออกเสียง : pastorale pastorale [it]
 • การออกเสียง : semplice semplice [it]
 • การออกเสียง : chiuso chiuso [it]
 • การออกเสียง : parlante parlante [es]
 • การออกเสียง : lontano lontano [it]
 • การออกเสียง : poco a poco poco a poco [es]
 • การออกเสียง : segno segno [it]