หมวดหมู่:

musical instruments

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmusical instruments

 • การออกเสียง : guitarra guitarra [es]
 • การออกเสียง : cuatro cuatro [es]
 • การออกเสียง : saxophone saxophone [en]
 • การออกเสียง : flute flute [en]
 • การออกเสียง : cajón cajón [es]
 • การออกเสียง : drum drum [en]
 • การออกเสียง : bow bow [en]
 • การออกเสียง : ukulele ukulele [en]
 • การออกเสียง : tuba tuba [en]
 • การออกเสียง : violão violão [pt]
 • การออกเสียง : quatro quatro [pt]
 • การออกเสียง : ocarina ocarina [pt]
 • การออกเสียง : harmonica harmonica [en]
 • การออกเสียง : trombone trombone [fr]
 • การออกเสียง : marimba marimba [en]
 • การออกเสียง : 三味線 三味線 [ja]
 • การออกเสียง : Zither Zither [en]
 • การออกเสียง : Electric guitar Electric guitar [en]
 • การออกเสียง : drum kit drum kit [en]
 • การออกเสียง : violoncello violoncello [it]
 • การออกเสียง : didgeridoo didgeridoo [en]
 • การออกเสียง : harmonium harmonium [en]
 • การออกเสียง : Bass trumpet Bass trumpet [en]
 • การออกเสียง : tro tro [sv]
 • การออกเสียง : mandolin mandolin [en]
 • การออกเสียง : Synthesizer Synthesizer [en]
 • การออกเสียง : dobro dobro [sr]
 • การออกเสียง : lira lira [es]
 • การออกเสียง : Baritone saxophone Baritone saxophone [en]
 • การออกเสียง : pipa pipa [es]
 • การออกเสียง : kora kora [hu]
 • การออกเสียง : Stratocaster Stratocaster [en]
 • การออกเสียง : Chapman stick Chapman stick [en]
 • การออกเสียง : accordion accordion [en]
 • การออกเสียง : wind instrument wind instrument [en]
 • การออกเสียง : basso basso [it]
 • การออกเสียง : Hi-hat cymbal Hi-hat cymbal [en]
 • การออกเสียง : Recorder Recorder [en]
 • การออกเสียง : sampler sampler [en]
 • การออกเสียง : flageolet flageolet [fr]
 • การออกเสียง : trompet trompet [tr]
 • การออกเสียง : arpa arpa [es]
 • การออกเสียง : banjo banjo [en]
 • การออกเสียง : pianoforte pianoforte [it]
 • การออกเสียง : Bass saxophone Bass saxophone [en]
 • การออกเสียง : Bass guitar Bass guitar [en]
 • การออกเสียง : koto koto [ja]
 • การออกเสียง : Organ pipe Organ pipe [en]
 • การออกเสียง : vielle vielle [fr]
 • การออกเสียง : megaphone megaphone [en]
 • การออกเสียง : Throat singing Throat singing [en]
 • การออกเสียง : MIDI keyboard MIDI keyboard [en]
 • การออกเสียง : mandola mandola [cs]
 • การออกเสียง : Steinway Steinway [de]
 • การออกเสียง : brass instrument brass instrument [en]
 • การออกเสียง : basetla basetla [pl]
 • การออกเสียง : 'ukulele 'ukulele [haw]
 • การออกเสียง : bandura bandura [fr]
 • การออกเสียง : berimbau berimbau [pt]
 • การออกเสียง : bayan bayan [tr]
 • การออกเสียง : maracas maracas [it]
 • การออกเสียง : Slide trumpet Slide trumpet [en]
 • การออกเสียง : bows bows [en]
 • การออกเสียง : batuta batuta [pl]
 • การออกเสียง : electronic organ electronic organ [en]
 • การออกเสียง : sitar sitar [it]
 • การออกเสียง : chalumeau chalumeau [fr]
 • การออกเสียง : ksilofon ksilofon [hr]
 • การออกเสียง : Laser harp Laser harp [en]
 • การออกเสียง : Grand piano Grand piano [en]
 • การออกเสียง : Slide guitar Slide guitar [en]
 • การออกเสียง : رباب رباب [fa]
 • การออกเสียง : Xiao Xiao [gl]
 • การออกเสียง : tamboril tamboril [pt]
 • การออกเสียง : xilofono xilofono [it]
 • การออกเสียง : gitar gitar [tr]
 • การออกเสียง : Musical box Musical box [en]
 • การออกเสียง : bagpipes bagpipes [en]
 • การออกเสียง : Subcontrabass flute Subcontrabass flute [en]
 • การออกเสียง : Contrabass clarinet Contrabass clarinet [en]
 • การออกเสียง : Boomwhackers Boomwhackers [en]
 • การออกเสียง : Glass marimba Glass marimba [en]
 • การออกเสียง : domra domra [en]
 • การออกเสียง : mandolino mandolino [it]
 • การออกเสียง : Cowbell Cowbell [en]
 • การออกเสียง : fanfary fanfary [pl]
 • การออกเสียง : Seven-string guitar Seven-string guitar [en]
 • การออกเสียง : shamisen shamisen [it]
 • การออกเสียง : concertina concertina [en]
 • การออกเสียง : tromba tromba [it]
 • การออกเสียง : timple timple [es]
 • การออกเสียง : dudy dudy [cs]
 • การออกเสียง : saxofon saxofon [cs]
 • การออกเสียง : ustnik ustnik [pl]
 • การออกเสียง : zil zil [tr]
 • การออกเสียง : Bagpipe Bagpipe [en]
 • การออกเสียง : pianola pianola [en]
 • การออกเสียง : Contra-alto clarinet Contra-alto clarinet [en]
 • การออกเสียง : Hurdy gurdy Hurdy gurdy [en]
 • การออกเสียง : aerophone aerophone [en]