• การออกเสียงคำว่า Fado Fado [pt]
 • การออกเสียงคำว่า Rupert Gregson-Williams Rupert Gregson-Williams [en]
 • การออกเสียงคำว่า bootleg bootleg [en]
 • การออกเสียงคำว่า ریپ موسیقی ریپ موسیقی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า اوپیرا اوپیرا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า راک موسیقی راک موسیقی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า جاز جاز [fa]
 • การออกเสียงคำว่า پوپ موسیقی پوپ موسیقی [ur]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า وَلمبِت وَلمبِت [] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า وِکرِت وِکرِت [ur]
 • การออกเสียงคำว่า وَرجِیت وَرجِیت [ur]
 • การออกเสียงคำว่า ورانا ورانا [ur]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า واکرا واکرا [] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า وی وادی وی وادی [] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า وادِی وادِی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า اُٹرانگ اُٹرانگ [ur]
 • การออกเสียงคำว่า تِروبَھاو تِروبَھاو [ur]
 • การออกเสียงคำว่า تین تال تین تال [ur]
 • การออกเสียงคำว่า شُدھا شُدھا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า تار تار [fa]
 • การออกเสียงคำว่า شُروتی شُروتی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า شودَاوا شودَاوا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า شَاسترا شَاسترا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า شَداجا شَداجا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า سندھی پَرکاش سندھی پَرکاش [ur]
 • การออกเสียงคำว่า رِشَبھا رِشَبھا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า راسِک راسِک [ur]
 • การออกเสียงคำว่า راسا راسا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า پَرَتی پَرَتی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า پوروَنگ پوروَنگ [ur]