หมวดหมู่:

mulher

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmulher

  • การออกเสียง : mulher mulher [pt]
  • การออกเสียง : Madeleine Peyroux Madeleine Peyroux [fr]
  • การออกเสียง : Zilda Zilda [pt]