หมวดหมู่:

muisca

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmuisca

  • การออกเสียง : Boyacá Boyacá [es]
  • การออกเสียง : Sogamoso Sogamoso [es]
  • การออกเสียง : Chicó Chicó [es]
  • การออกเสียง : Zipaquirá Zipaquirá [es]
  • การออกเสียง : Usaquén Usaquén [es]
  • การออกเสียง : Zipa Zipa [es]
  • การออกเสียง : Ramiriquí Ramiriquí [es]
  • การออกเสียง : Chiminigagua Chiminigagua [es]