• การออกเสียงคำว่า piton piton [fr]
 • การออกเสียงคำว่า glacier glacier [en]
 • การออกเสียงคำว่า taternictwo taternictwo [pl]
 • การออกเสียงคำว่า roc roc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า åreskutan åreskutan [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Jacques Balmat Jacques Balmat [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Michel Paccard Michel Paccard [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Horace Bénédict de Saussure Horace Bénédict de Saussure [fr]
 • การออกเสียงคำว่า éboulement éboulement [fr]
 • การออกเสียงคำว่า névé névé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า casque casque [fr]
 • การออกเสียงคำว่า surplomb surplomb [fr]
 • การออกเสียงคำว่า artif artif [fr]
 • การออกเสียงคำว่า éboulis éboulis [fr]
 • การออกเสียงคำว่า peaux de phoque peaux de phoque [fr]
 • การออกเสียงคำว่า corde corde [nap]
 • การออกเสียงคำว่า Jumar Jumar [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Arva Arva [de]
 • การออกเสียงคำว่า rocher rocher [fr]
 • การออกเสียงคำว่า escalade artificielle escalade artificielle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pierrier pierrier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cordelette cordelette [fr]
 • การออกเสียงคำว่า torrent torrent [en]
 • การออกเสียงคำว่า lampe frontale lampe frontale [fr]
 • การออกเสียงคำว่า baudrier baudrier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า rognon rognon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า fissure fissure [en]
 • การออกเสียงคำว่า alpage alpage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า piolet piolet [fr]
 • การออกเสียงคำว่า crampon crampon [fr]