หมวดหมู่:

motion

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmotion

 • การออกเสียง : spread spread [en]
 • การออกเสียง : come come [en]
 • การออกเสียง : slow slow [en]
 • การออกเสียง : Jack Jack [en]
 • การออกเสียง : divert divert [en]
 • การออกเสียง : animation animation [en]
 • การออกเสียง : stairs stairs [en]
 • การออกเสียง : fly fly [en]
 • การออกเสียง : tramp tramp [en]
 • การออกเสียง : twitch twitch [en]
 • การออกเสียง : orbit orbit [en]
 • การออกเสียง : trolley trolley [en]
 • การออกเสียง : traffic traffic [en]
 • การออกเสียง : pedal pedal [en]
 • การออกเสียง : jack-knife jack-knife [en]
 • การออกเสียง : flipped flipped [en]
 • การออกเสียง : footstep footstep [en]
 • การออกเสียง : coming out coming out [fr]
 • การออกเสียง : swims swims [en]
 • การออกเสียง : emergence emergence [en]
 • การออกเสียง : squirm squirm [en]
 • การออกเสียง : swerve swerve [en]
 • การออกเสียง : oscillation oscillation [en]
 • การออกเสียง : oscillate oscillate [en]
 • การออกเสียง : ice skate ice skate [en]
 • การออกเสียง : viscosity viscosity [en]
 • การออกเสียง : vortex vortex [en]
 • การออกเสียง : sway sway [en]
 • การออกเสียง : swish swish [en]
 • การออกเสียง : slew slew [en]
 • การออกเสียง : kinematics kinematics [en]
 • การออกเสียง : traversal traversal [en]
 • การออกเสียง : flip over flip over [en]
 • การออกเสียง : lox lox [en]
 • การออกเสียง : scoot scoot [en]
 • การออกเสียง : Brownian motion Brownian motion [en]
 • การออกเสียง : Hays Hays [en]
 • การออกเสียง : Zoetrope Zoetrope [en]
 • การออกเสียง : jounce jounce [en]
 • การออกเสียง : pedaller pedaller [en]
 • การออกเสียง : lunging lunging [en]
 • การออกเสียง : carsick carsick [en]
 • การออกเสียง : gluasad gluasad [gd]
 • การออกเสียง : pushes pushes [en]
 • การออกเสียง : moveable moveable [en]
 • การออกเสียง : preambŭlo preambŭlo [la]
 • การออกเสียง : swirv swirv [en]
 • การออกเสียง : posuwisto-zwrotny posuwisto-zwrotny [pl]
 • การออกเสียง : galaw galaw [tl]
 • การออกเสียง : flowage flowage [en]
 • การออกเสียง : fjärilsim fjärilsim [sv]
 • การออกเสียง : rörelseserie rörelseserie [sv]
 • การออกเสียง : labanotation labanotation [en]
 • การออกเสียง : styrketräning styrketräning [sv]
 • การออกเสียง : bröstsim bröstsim [sv]
 • การออกเสียง : turkot turkot [pl]
 • การออกเสียง : stavgångare stavgångare [sv]
 • การออกเสียง : uppvärmningsövning uppvärmningsövning [sv]
 • การออกเสียง : rörelseomfång rörelseomfång [sv]
 • การออกเสียง : spänsta spänsta [sv]
 • การออกเสียง : konditionsboxning konditionsboxning [sv]
 • การออกเสียง : sidoböjning sidoböjning [sv]
 • การออกเสียง : kombinationsövning kombinationsövning [sv]
 • การออกเสียง : imeochaidh imeochaidh [ga]
 • การออกเสียง : pausgymnastik pausgymnastik [sv]