• การออกเสียงคำว่า 깨어있다 깨어있다 [ko]
 • การออกเสียงคำว่า പ്രഭാതം പ്രഭാതം [ml]
 • การออกเสียงคำว่า snemma snemma [is]
 • การออกเสียงคำว่า يوقط يوقط [ar]
 • การออกเสียงคำว่า 早上 早上 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 上午 上午 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า ranek ranek [pl]
 • การออกเสียงคำว่า moghrey moghrey [gv]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า myttin myttin [kw] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า 朝市 朝市 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า morning-afterpil morning-afterpil [nl]
 • การออกเสียงคำว่า buongiorno buongiorno [it]
 • การออกเสียงคำว่า kîkisêpâyâw kîkisêpâyâw [cr]
 • การออกเสียงคำว่า matin matin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dzionek dzionek [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Aamu Aamu [fi]
 • การออกเสียงคำว่า ante meridiem ante meridiem [en]
 • การออกเสียงคำว่า 早晨 早晨 [yue]
 • การออกเสียงคำว่า owsianki owsianki [pl]
 • การออกเสียงคำว่า owsianka owsianka [pl]
 • การออกเสียงคำว่า udayam udayam [te]
 • การออกเสียงคำว่า maddin maddin [gv]
 • การออกเสียงคำว่า aamuna aamuna [fi]
 • การออกเสียงคำว่า marriye marriye [pdc]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า zajtšo zajtšo [] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sə́wà sə́wà [kr] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า maanin maanin [jam] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า เช้า เช้า [th]
 • การออกเสียงคำว่า субҳ субҳ [tg]
 • การออกเสียงคำว่า dimineaţa dimineaţa [ro]