หมวดหมู่:

money

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmoney

 • การออกเสียง : grand
  grand [fr]
 • การออกเสียง : en
  en [fr]
 • การออกเสียง : euro
  euro [en]
 • การออกเสียง : para
  para [pt]
 • การออกเสียง : budget
  budget [en]
 • การออกเสียง : cent
  cent [fr]
 • การออกเสียง : plaque
  plaque [en]
 • การออกเสียง : coin
  coin [en]
 • การออกเสียง : change
  change [en]
 • การออกเสียง : wallet
  wallet [en]
 • การออกเสียง : Bitcoin
  Bitcoin [en]
 • การออกเสียง : dough
  dough [en]
 • การออกเสียง : charge
  charge [en]
 • การออกเสียง : euros
  euros [es]
 • การออกเสียง : cash
  cash [en]
 • การออกเสียง : peso
  peso [es]
 • การออกเสียง : sent
  sent [en]
 • การออกเสียง : Geld
  Geld [de]
 • การออกเสียง : payer
  payer [fr]
 • การออกเสียง : 元
  [ja]
 • การออกเสียง : sen
  sen [tr]
 • การออกเสียง : Franc
  Franc [fr]
 • การออกเสียง : mercenary
  mercenary [en]
 • การออกเสียง : тенге
  тенге [ru]
 • การออกเสียง : penny
  penny [en]
 • การออกเสียง : 钱
  [zh]
 • การออกเสียง : pence
  pence [en]
 • การออกเสียง : francs
  francs [fr]
 • การออกเสียง : 一億円
  一億円 [ja]
 • การออกเสียง : 10000円札
  10000円札 [ja]
 • การออกเสียง : l'argent
  l'argent [fr]
 • การออกเสียง : lira
  lira [es]
 • การออกเสียง : rand
  rand [de]
 • การออกเสียง : 100円玉
  100円玉 [ja]
 • การออกเสียง : כסף
  כסף [he]
 • การออกเสียง : shilling
  shilling [en]
 • การออกเสียง : centésimo
  centésimo [pt]
 • การออกเสียง : cents
  cents [de]
 • การออกเสียง : rupia
  rupia [it]
 • การออกเสียง : prim
  prim [en]
 • การออกเสียง : 10円玉
  10円玉 [ja]
 • การออกเสียง : fiver
  fiver [en]
 • การออกเสียง : 500円玉
  500円玉 [ja]
 • การออกเสียง : referred
  referred [en]
 • การออกเสียง : pul
  pul [tr]
 • การออกเสียง : saving
  saving [en]
 • การออกเสียง : pens
  pens [en]
 • การออกเสียง : 一万円
  一万円 [ja]
 • การออกเสียง : hypothecation
  hypothecation [en]
 • การออกเสียง : moola
  moola [en]
 • การออกเสียง : öre
  öre [sv]
 • การออกเสียง : 1円玉
  1円玉 [ja]
 • การออกเสียง : spendthrift
  spendthrift [en]
 • การออกเสียง : така
  така [bg]
 • การออกเสียง : mani
  mani [tl]
 • การออกเสียง : fundraising
  fundraising [en]
 • การออกเสียง : 1000円札
  1000円札 [ja]
 • การออกเสียง : savings
  savings [en]
 • การออกเสียง : grosz
  grosz [pl]
 • การออกเสียง : hao
  hao [vi]
 • การออกเสียง : pieniądze
  pieniądze [pl]
 • การออกเสียง : banknote
  banknote [en]
 • การออกเสียง : dosh
  dosh [en]
 • การออกเสียง : ha'porth
  ha'porth [en]
 • การออกเสียง : هزار
  هزار [fa]
 • การออกเสียง : att
  att [sv]
 • การออกเสียง : ₴
  [uk]
 • การออกเสียง : pennies
  pennies [en]
 • การออกเสียง : sente
  sente [fr]
 • การออกเสียง : پول
  پول [fa]
 • การออกเสียง : disadvantaged
  disadvantaged [en]
 • การออกเสียง : nickle
  nickle [en]
 • การออกเสียง : تومان
  تومان [fa]
 • การออกเสียง : лек
  лек [ru]
 • การออกเสียง : interest rates
  interest rates [en]
 • การออกเสียง : centavo
  centavo [pt]
 • การออกเสียง : fauché
  fauché [fr]
 • การออกเสียง : treasury
  treasury [en]
 • การออกเสียง : 一円玉
  一円玉 [ja]
 • การออกเสียง : 50円玉
  50円玉 [ja]
 • การออกเสียง : fraiche
  fraiche [fr]
 • การออกเสียง : exchange rate
  exchange rate [en]
 • การออกเสียง : neoliberalism
  neoliberalism [en]
 • การออกเสียง : 五円玉
  五円玉 [ja]
 • การออกเสียง : ахча
  ахча [ce]
 • การออกเสียง : ₩
  [en]
 • การออกเสียง : centime
  centime [fr]
 • การออกเสียง : Geldstück
  Geldstück [de]
 • การออกเสียง : bani
  bani [eo]
 • การออกเสียง : вона
  вона [uk]
 • การออกเสียง : 千円札
  千円札 [ja]
 • การออกเสียง : rubles
  rubles [en]
 • การออกเสียง : ₲
  [da]
 • การออกเสียง : £-libra
  £-libra [cs]
 • การออกเสียง : tenner
  tenner [en]
 • การออกเสียง : гривна
  гривна [ru]
 • การออกเสียง : 五億円
  五億円 [ja]
 • การออกเสียง : сом
  сом [ru]
 • การออกเสียง : sans un
  sans un [fr]
 • การออกเสียง : nauda
  nauda [lv]