หมวดหมู่:

monetary unit

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmonetary unit

  • การออกเสียง : 円 [ja]
  • การออกเสียง : σηστέρσια σηστέρσια [el]
  • การออกเสียง : донг донг [ru]
  • การออกเสียง : metical metical [pt]
  • การออกเสียง : meticals meticals [pt]
  • การออกเสียง : δηνάριο δηνάριο [el]
  • การออกเสียง : ¥ (Yen) ¥ (Yen) [fr]
  • การออกเสียง : доң доң [tt]