หมวดหมู่:

monarch

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmonarch

 • การออกเสียง : king king [en]
 • การออกเสียง : sovereign sovereign [en]
 • การออกเสียง : 皇帝 皇帝 [zh]
 • การออกเสียง : Mary Queen of Scots Mary Queen of Scots [en]
 • การออกเสียง : Queen Elizabeth II Queen Elizabeth II [en]
 • การออกเสียง : Shrewsbury School Shrewsbury School [en]
 • การออกเสียง : Jacobean Jacobean [en]
 • การออกเสียง : Fair Rosamund Fair Rosamund [en]
 • การออกเสียง : Franz Ferdinand Franz Ferdinand [en]
 • การออกเสียง : regency regency [en]
 • การออกเสียง : Athelstan of England Athelstan of England [en]
 • การออกเสียง : Æthelwold of Wessex Æthelwold of Wessex [en]
 • การออกเสียง : eze eze [ig]
 • การออกเสียง : Ivan the Terrible Ivan the Terrible [en]
 • การออกเสียง : Henry Plantagenet Henry Plantagenet [en]
 • การออกเสียง : Bretwalda Bretwalda [en]
 • การออกเสียง : Rædwulf of Northumbria Rædwulf of Northumbria [en]
 • การออกเสียง : Eadwig of England Eadwig of England [en]
 • การออกเสียง : Ælfweard of Wessex Ælfweard of Wessex [en]
 • การออกเสียง : Mary I of Scotland Mary I of Scotland [en]
 • การออกเสียง : Kinnek Kinnek [lb]
 • การออกเสียง : Wallis Simpson Wallis Simpson [en]
 • การออกเสียง : Æthelred the Unready Æthelred the Unready [en]
 • การออกเสียง : Harold Godwinson Harold Godwinson [en]
 • การออกเสียง : Elizabeth Windsor Elizabeth Windsor [en]
 • การออกเสียง : Kinnigin Kinnigin [lb]
 • การออกเสียง : Queen Victoria Queen Victoria [en]
 • การออกเสียง : koronacje koronacje [pl]
 • การออกเสียง : Cunobeline Cunobeline [en]
 • การออกเสียง : Charles I of England Charles I of England [en]
 • การออกเสียง : Oswulf of Northumbria Oswulf of Northumbria [en]
 • การออกเสียง : 전제 군주 전제 군주 [ko]
 • การออกเสียง : koningin Mathilde koningin Mathilde [nl]
 • การออกเสียง : koningin Fabiola koningin Fabiola [nl]
 • การออกเสียง : władcę władcę [pl]
 • การออกเสียง : koningin Paola koningin Paola [nl]
 • การออกเสียง : koning Boudewijn koning Boudewijn [nl]
 • การออกเสียง : koning Felipe koning Felipe [nl]
 • การออกเสียง : koningin Elizabeth koningin Elizabeth [nl]
 • การออกเสียง : koning Filip koning Filip [nl]
 • การออกเสียง : koning Albert koning Albert [nl]
 • การออกเสียง : 專制王朝 專制王朝 [yue]
 • การออกเสียง : Maximiliaan van Oostenrijk Maximiliaan van Oostenrijk [nl]
 • การออกเสียง : Karel de Kale Karel de Kale [nl]
 • การออกเสียง : Willem de Veroveraar Willem de Veroveraar [nl]
 • การออกเสียง : شہریار شہریار [ur]
 • การออกเสียง : Hendrik VIII Hendrik VIII [nl]
 • บันทึกการออกเสียง : Ranavalona Ranavalona [mg] รอการออกเสียง