หมวดหมู่:

mislead

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmislead

  • การออกเสียง : wywieść w pole wywieść w pole [pl]
  • การออกเสียง : zbić z tropu zbić z tropu [pl]
  • การออกเสียง : mydlić komuś oczy mydlić komuś oczy [pl]
  • การออกเสียง : mylą mylą [pl]
  • การออกเสียง : zwiódł zwiódł [pl]