หมวดหมู่:

Minnanese

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMinnanese

 • การออกเสียง : 六
  [zh]
 • การออกเสียง : 三
  [zh]
 • การออกเสียง : 四
  [zh]
 • การออกเสียง : 五
  [zh]
 • การออกเสียง : 七
  [ja]
 • การออกเสียง : 地藏王菩薩
  地藏王菩薩 [zh]
 • การออกเสียง : 目屎
  目屎 [nan]
 • การออกเสียง : 大願地藏菩薩
  大願地藏菩薩 [zh]