หมวดหมู่:

Minnanese

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงMinnanese

  • การออกเสียง : 六 [ja]
  • การออกเสียง : 三 [zh]
  • การออกเสียง : 四 [zh]
  • การออกเสียง : 五 [wuu]
  • การออกเสียง : 七 [ja]
  • การออกเสียง : 地藏王菩薩 地藏王菩薩 [zh]
  • การออกเสียง : 目屎 目屎 [nan]
  • การออกเสียง : 大願地藏菩薩 大願地藏菩薩 [zh]