หมวดหมู่:

middle ages

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmiddle ages

 • การออกเสียง : pike pike [en]
 • การออกเสียง : lancer lancer [fr]
 • การออกเสียง : Qui Qu'en Grogne Qui Qu'en Grogne [fr]
 • การออกเสียง : Lehen Lehen [eu]
 • การออกเสียง : pikeman pikeman [en]
 • การออกเสียง : mediaeval mediaeval [en]
 • การออกเสียง : Lehnsherr Lehnsherr [de]
 • การออกเสียง : Middle Ages Middle Ages [en]
 • การออกเสียง : tourney tourney [en]
 • การออกเสียง : Flamberge Flamberge [de]
 • การออกเสียง : średniowiecze średniowiecze [pl]
 • การออกเสียง : knighthood knighthood [en]
 • การออกเสียง : Doppelsöldner Doppelsöldner [de]
 • การออกเสียง : 1200-talet 1200-talet [sv]
 • การออกเสียง : Vasall Vasall [de]
 • การออกเสียง : vambrace vambrace [en]
 • การออกเสียง : Tijl Uilenspiegel Tijl Uilenspiegel [nl]
 • การออกเสียง : عُصور وسطى عُصور وسطى [ar]
 • การออกเสียง : Johanniterorden Johanniterorden [de]
 • การออกเสียง : Manessische Liederhandschrift Manessische Liederhandschrift [de]
 • การออกเสียง : Flamberg Flamberg [de]
 • การออกเสียง : Anderthalbhänder Anderthalbhänder [de]
 • การออกเสียง : kolczugi kolczugi [pl]
 • การออกเสียง : wasal wasal [pl]
 • การออกเสียง : tabard tabard [en]
 • การออกเสียง : Kasteiung Kasteiung [de]
 • การออกเสียง : Lincoln Green Lincoln Green [en]
 • การออกเสียง : Massenturnier Massenturnier [de]
 • การออกเสียง : Deutscher Orden Deutscher Orden [de]
 • การออกเสียง : Zweihandschwert Zweihandschwert [de]
 • การออกเสียง : Buhurt Buhurt [de]
 • การออกเสียง : Bastardschwert Bastardschwert [de]
 • การออกเสียง : Reichsadelsstand Reichsadelsstand [de]
 • การออกเสียง : Χανσεατική Ένωση Χανσεατική Ένωση [el]
 • การออกเสียง : Deutschritterorden Deutschritterorden [de]
 • การออกเสียง : machicolated machicolated [en]
 • การออกเสียง : Tjost Tjost [de]
 • การออกเสียง : 中世紀 中世紀 [zh]
 • การออกเสียง : Feudalwesen Feudalwesen [de]
 • การออกเสียง : flame-bladed flame-bladed [en]
 • การออกเสียง : Lehnherr Lehnherr [de]
 • การออกเสียง : Lanzenstechen Lanzenstechen [de]
 • การออกเสียง : surcoat surcoat [en]
 • การออกเสียง : Bliaut Bliaut [de]
 • การออกเสียง : Lanzenreiter Lanzenreiter [de]
 • การออกเสียง : Turnei Turnei [de]
 • การออกเสียง : Flammenschwert Flammenschwert [de]
 • การออกเสียง : Latènezeit Latènezeit [de]
 • การออกเสียง : Malteserorden Malteserorden [de]
 • การออกเสียง : Deutschherrenorden Deutschherrenorden [de]
 • การออกเสียง : Bestiarium Bestiarium [de]
 • การออกเสียง : kasteien kasteien [de]
 • การออกเสียง : Cunegund Cunegund [en]
 • การออกเสียง : Turnierplatz Turnierplatz [de]
 • การออกเสียง : Reisekönigtum Reisekönigtum [de]
 • การออกเสียง : neumatic neumatic [en]
 • การออกเสียง : Bihänder Bihänder [de]
 • การออกเสียง : Lehensherr Lehensherr [de]
 • การออกเสียง : бацинет бацинет [ru]
 • การออกเสียง : Bestiarien Bestiarien [de]
 • การออกเสียง : Pikenier Pikenier [de]
 • การออกเสียง : Reichsritter Reichsritter [de]
 • การออกเสียง : Wanderkönig Wanderkönig [de]
 • การออกเสียง : Marquisat Marquisat [fr]
 • การออกเสียง : Coutilier Coutilier [fr]
 • การออกเสียง : عصور وسطى عصور وسطى [ar]
 • การออกเสียง : Gothie Gothie [fr]
 • การออกเสียง : ازمنہ وسطی ازمنہ وسطی [ur]
 • บันทึกการออกเสียง : Dervorguilla Dervorguilla [en] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ສະໄໝກາງ ສະໄໝກາງ [lo] รอการออกเสียง